EMNER

Værdifuldt klosterfund under perron

Svendborg, mandag /ritzau/ En gammel klosterruin under Svendborg Station lukker nu på fjerde måned for togtrafik. Fundene er langt mere værdifulde, end arkæologerne troede. En gammel klosterruin under sporene ved Svendborg Station har vist sig langt mere velbevaret og omfattende, end arkæologerne havde regnet med. Udgravningen kommer til at vare mere end fire måneder, og imens må togpassagerne til den sydfynske hovedby væbne sig med tålmodighed. - Det er et helt exceptionelt og meget værdifuldt fund. Vi vidste godt, at Gråbrødreklostret og kirken lå nede ved stationen, men at hele mursider med vinduesåbninger og døre var bevaret, er meget uventet, siger Per O. Thomsen, museumsinspektør ved Svendborg Museum, der står for udgravningerne. Klostret har tilsyneladende modtaget mange gaver, der er blevet omsat til bygninger, og i ruinerne findes mange vidnesbyrd om dagliglivet i franciskanerklostret i middelalderen. Kulturarvsstyrelsen og Banedanmark forhandler lige nu om, hvornår ærkæologerne har set nok til, at ruinerne kan dækkes til igen, og togskinnerne kan blive lagt ovenpå, og om hvor dybt der skal graves for at lægge nye spor. Det er blandt andet på tale at tage en del af murværket op og udstille andre steder. Men uanset hvad regner både museet og Kulturarvstyrelsen med, at en del af fundet vil gå tabt, når der igen skal lægges skinner på området. - Vi ser lige nu på, om der er alternative løsninger, så vi ikke fjerner mere end højst nødvendigt. Klostret i Svendborg er helt enestående. De fleste middelalderklostre herhjemme blev voldsomt restaurerede i 1800-tallet, men klostret i Svendborg blev jorddækket allerede i 1500-tallet og står derfor stort set, som det blev efterladt. Som arkæolog kan det derfor godt være lidt ærgerligt at tænke på, at noget af det bliver ødelagt, men togskinnerne er jo til væsentlig fordel for mange, siger arkæolog Dorte Veien fra Kulturarvsstyrelsen til Ritzau. Banedanmark har etableret en midlertidig perron tæt ved den nuværende, så passagerne kan komme næsten hele vejen ind til Svendborg med tog, dog kun med ét togsæt. Perronen vil nu blive forbedret, så den kan klare efterårsvejret, indtil den gamle atter kan tages i brug. - Havde vi vidst, at det ville blive så omfattende, havde vi nok lagt det samtidig med andre sporarbejder. Men nu væbner vi os blot med tålmodighed, og håber vi kan komme i gang i oktober, siger Anne Nielsen fra Banedanmark. /ritzau/