Værdig behandling

I KD går vi ind for dyrevelfærd. Dyrene skal behandles ordentligt.

DYR/MENNESKER:I KD går vi ind for dyrevelfærd. Dyrene skal behandles ordentligt. Derfor kan vi kun være enige med DF om dyrevelfærd, når man siger: ”Vi sender et signal om, at ethvert overgreb på et levende væsen er uacceptabelt”. Men når man siger ”ethvert levende væsen”, må vi gå ud fra, at man også tænker på mennesker. Det gør vi i hvert fald i KD. Derfor er vi utilfredse med, at mange afviste flygtninge opbevares i Sandholmlejren - og i andre lejre - i årevis. Nogle af børnene er født i Danmark og kender ikke til livet i deres hjemlande. Det er uacceptabelt. Vi skal behandle mennesker værdigt. Det gælder også de hjemløse – også dem fra Østeuropa, som velfærdsministeren ikke vil give plads til på danske herberger. KD ønsker, at der laves en handlingsplan for hjemløse. Det gælder sultne og nødlidende mennesker i udviklingslandene og i Østeuropa. Derfor ønsker KD at hæve udviklingshjælpen til en pct. af BNP! Det gælder mennesker, der tortureres rundt omkring i verden – også i Guantanamo. KD ønsker, at Danmark skal protestere over disse forhold. I KD taler vi om respekt for det enkelte menneske, omsorg for de svageste, og ansvar for miljøet og naturen. Dyrevelfærd er en helt naturlig del af disse værdier, og ved at tale om dyrevelfærd på et anstændigt niveau, sender KD signaler om, hvad det er for et grundlæggende syn, vi har på vores verden - og alle os, der færdes i den - både mennesker og dyr.