Skolelukninger

Værdigheden i behold hos politikere

LÆSERBREV

SKOLESTRUKTUR:Vi har med interesse læst læserbrevet af Jørgen Hammer, byrådsmedlem fra Dansk Folkeparti. Jørgen Hammer skriver, at nogle byrådspolitikere er uværdige til at være medlem af Mariagerfjord Kommunes byråd pga. skolestrukturdebatten og processen optil beslutningen. Vi vil gerne pointere, at afgørelsen var taget ud fra en åben og demokratisk proces, hvor der er blevet afholdt møder med skolebestyrelserne, temamøder med hele byrådet, og skolestrukturen er indgået i budgetforhandlingerne samt en åben debat i byrådet. Borgere og fagfolk fra forvaltningen er blevet inddraget. Vi politikere er blevet indbudt til flere møder. Dog er det også vigtigt, at vi som politikere møder op til disse møder, (temamøder, budget forhandlinger ect.) hvis vi ønsker, at være en del af den politiske proces. For os at se er udgangspunktet for en politiker, at man skal tage ansvar for alle opgaver i hele kommunen, samt kommunens økonomi. Vi kan ikke altid være dem, der deler gaver ud, men må også en gang imellem være dem der prioriterer hårdt mellem opgaverne og økonomien. Dette er selvfølgelig ikke altid rart, og man kan risikere at bliver upopulær - men det hører med til det at påtage sig ansvaret - både at være aktiv i lokalsamfundet og prioritere opgaverne i kommunen ved at tage helheden i betragtning. Vi ser det derimod sådan, at man er værdig til sit offentlige ombud, hvis man tør tage ansvar og er interesseret i at indgå et samarbejde "hen over bordet". Ud fra den tanke, at vi er blevet valgt ind for at være med til at styre vores kommune. Det kan vi bedst gøre ved at lytte, samarbejde og imødekomme hinanden. Som politiker skal man som Jørgen Hammer skriver, stemme ud fra ens overbevisning - og vores overbevisning er, at vi har en pligt til at være ansvarlige over for økonomien samt at turde indgå kompromiser, der kan gavne flest mulige borgere.