Værdigt behandlet?

"Handicappede oplever stigende had", lød den deprimerende overskrift i Kristeligt Dagblad (20.10.).

Det er skræmmende læsning, at det efterhånden er helt legalt at omtale handicappede som mindreværdige og at krænke dem fysisk og verbalt . Ifølge socialrådgiver i Scleroseforeningen, Bente Juul Röttig, er en række kommunalpolitikere medvirkende til denne uhyggelige tendens. I sommer appellerede borgmester i Ikast-Brande Carsten Kissmeyer (V) til, at man skelede til gamle metoder som fiksering og medicinering for at holde udgifterne nede. Mon det var dette, borgmesteren ville ønske for sine nærmeste, hvis de led af en psykisk sygdom? Tidligere formand for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin (V), kaldte udgifterne til blandt andet handicapområdet for "en skadelig gøgeungeeffekt". Magen til ukærligt menneskesyn skal man lede længe efter. Når magtfulde mennesker udtaler sig på den måde, er faren, at det meget let smitter af på den almene befolkning, og omsorg for andre afløses af kulde, ligegyldighed og i værste fald had. At uvidenhed skaber grobund for myter og fordomme er en kendsgerning, men tendensen er ifølge Scleroseforeningen og Danske Handicaporganisationer, at her er tale om direkte hadefulde overfald, og hvis politikere, som burde arbejde for syge og handicappes forhold gør det stik modsatte, øges den stigmatisering, som desværre i stigende grad finder sted overfor de mest udsatte, - de handicappede, de kronisk syge og de hjemløse. Formanden for Danske Handicaporganisationer Stig Langvad giver udtryk for bekymring:" Vi har de senere år fået henvendelser fra vores medlemmer, der oplever, at de har følt sig krænket eller truet af folk, der beskylder dem for at nasse på samfundet og skrabe til sig", udtaler Stig Langvad. Vejen frem er massiv oplysning for at stoppe denne uhyggelige tendens. Det kræver politikernes bevågenhed. Handicappede har krav på en værdig behandling, ingen har valgt at blive handicappet. Handicappede er uskyldige både i deres handicap og i den økonomiske krise. Vi kan med rette forvente, at de ansvarlige ministre udstikker retningslinjer, så den form for hetz imod handicappede og syge stoppes, inden den løber helt løbsk.