Socialforhold

Værested åbner onsdag

LØGSTØR:Inge Kristensen og Helle Gertsen har begge sagt de hidtidige jobs fra sig og etableret eget firma, der fra onsdag driver et social-psykologisk værested på Sverigesvej 14C i Løgstør. - Det er en livsdrøm for os, der nu går i opfyldelse. Vi har gennem mange år snakket om dette, og nu er det endelig en realitet, lyder det samstemmende fra de to kvinder, der begge har en fortid med arbejde blandt psykisk og fysisk udviklingshæmmede. - Det giver et helt nyt arbejdsliv for os. Vi vil forsøge at få brugerne til at blomstre i et lyst og åbent miljø samt give dem alle et socialt netværk. Det nye værested fremstår i lyse lokaler med nyt inventar og har åbent mandag og torsdag om eftermiddagen, onsdag om aftenen og på fredage om formiddagen. Tirsdag er lokalerne til rådighed for selvhjælps- og samtalegrupper. Lokalerne er møblerede med nyt inventar betalt af Socialministeriet. - For tre år siden erkendte vi et behov for et værested i Løgstør og har siden arbejdet for etableringen. Sidste år tog vi initiativ til en samværsgruppe for personer med psykiske problemer, fortæller 42-årige Helle Gertsen. Værestedet er primært for personer med en psykisk diagnose, men det vil i mulig udstrækning være åbent for andre med psykiske problemer. - Da vi undersøgte behovet for tre år siden, var der 39 potentielle brugere til et værested. Vi vurderer, at behovet er det samme i dag. Ingen Kristensen, 48 år, fortæller, at der ikke visiteres til værestedet. - Man er velkommen til at møde, når vi holder åbent. Vi har allerede aftaler med en boinstitution om, at deres beboere kan komme her. Stedets brugere skal være medbestemmende om de mange aktiviteter, der inden længe gerne skal fylde lokalerne i to etager på Sverigesvej. - Vi håber, at stedet kan blive brugerstyret på den måde, at vi sørger for rammerne, og brugerne for indholdet, fortæller Inge Kristensen. De to kvinder har med Løgstør Kommune indgået en kontrakt med løbetid frem til 31. juli 2004. - Vi er på den måde selvstændige og selv ansvarlige for stedets økonomi. Vi har sammen med en revisor gennemgået budgettet og ser muligheder for en rimelig løn. Men så skal vi også selv løse alle arbejdsopgaverne. Allerede nu er Inge Kristensen og Helle Gertsen i gang med at drøfte en videreudvikling af værestedet med Løgstør Kommune. - Det er en støtte- og kontaktfunktion i hjemmet, vi drøfter. Kommunen vil på sigt oprette denne funktion, og den vil vi gerne påtage os.