Socialforhold

Værested får del i støttemidler

Fristedet får 92.000 kr. i støtte fra Nordjyllands Amt

BRØNDERSLEV:Værestedet "Fristedet" i Brønderslev får i alt 92.000 kroner i støtte fra Nordjyllands Amt. Det har amtets social- og psykiatriudvalg besluttet. Fristedet, der drives af Kirkens Korshær og tager sig af socialt udstødte, får pengene fra de såkaldte § 115 midler, som går til frivilligt socialt arbejde. De 20.000 kroner kommer direkte fra §115-midlerne, mens de 72.000 kr. kommer fra en særlig tillægspulje på 250.000 kr. med samme formål, der er med på budgettet for 2003. Fristedet har dagligt besøg af omkring 20 mennesker, der tager imod stedets tilbud om en kop kaffe, et måltid mad, et hvil og lidt omsorg. Pengene kan dække en del af det hul som Fristedet har, efter at Nordjyllands Amt i januar besluttede at droppe det tilskud til Fristedet på cirka 200.000 kroner, som værestedet tidligere fik. Vigtige penge - Vi er da bestemt glade for denne bevilling, siger den daglige leder af værestedet Anitha M. Larsen. Det er dejligt at mærke at amtet er bag os og støtter det vi laver. Det er vigtigt at værestedet har den bredde det har siger hun med henvisning til at det er psykisk syge, hjemløse, men også folk der "blot" har ensomhed som problem, der bruger Fristedet. Så på den baggrund er det økonomiske naturligvis vigtigt. Ifølge Anitha M. Larsen har grupperne stor nytte af hinanden og der dannes små netværk, som er vigtige. Anitha M. Larsen er fortrøstningsfuld med hensyn til Fristedets overlevelse og hun vil i hvert fald at kæmpe videre for at det skal blive ved med at eksistere. Udover at søge amtet har Fristedet også søgt Brønderslev Kommune om tilskud, men det er endnu ikke afgjort om de får penge fra kommunes tilsvarende §115 midler til frivilligt socialt arbejde. Plaster på såret Amtsrådsmedlem for SF Thomas Krog kalder det et plaster på såret, at fristedet nu får et tilskud fra amtet. - Det glæder mig, at Fristedet får en pæn del af de 250.000 kroner til frivilligt socialt arbejde. Pengene dækker dog ikke over, at der samlet set er tale om besparelser i forhold til denne udsatte gruppe mennesker, lyder det fra Thomas Krog. Amtsrådsmedlemmet lover at kæmpe videre for at værestederne igen i 2004 kan tilføres nogle af det midler, der forsvand i år.