Socialforhold

Værestedet har lidt et knæk

Stopklods for nyt medborgerhus i Ingstrup

INGSTRUP:Et nyt initiativ i Ingstrup, Projekt Værested, bliver alligevel ikke til noget. Børne- og kulturudvalget i Pandrup Kommune har valgt ikke at støtte projektet fra Ingstrup i Udvikling, Ingstrup Sportsforening og Ingstrup Borgerforening. Det drejer sig om en bevilling på 50.000 kroner, som byrådet gav projektet Ingstrup IT-Torv i december 2001. Det projekt blev senere indstillet, da Pandrup Kommunes børne- og kulturudvalg sagde nej til at bevillige 75.000 kroner til driftstilskud i 2002 og 100.000 kroner i 2003. Nu har Ingstrup i Udvikling søgt om at få de 50.000 kroner, som der oprindeligt blev bevilliget til IT-Torvet, overført til det nye projekt. Værestedet vil koste omkring 105.500 kroner at etablere, og det er lykkedes at indsamle 52.300 kroner ved hjælp af sponsorater, gaver og frivillig arbejdskraft. Derfor vil overførslen kunne få projektet op at stå. Men det ser altså ikke ud til at lykkedes. Formanden for Ingstrup i Udvikling, Torben Reese, er meget overrasket over denne beslutning, som han mener går ud over borgerne i Ingstrup. - Det betyder meget for Ingstrup, at der er et samlingspunkt. Der er brug for et sted, hvor både unge og ældre kan mødes, siger han. Der er lagt op til, at Værestedet bliver en pavillon, der skal fungere som et samlingssted for unge og ældre med petanquebaner, grillaftener og andre sociale aktiviteter. Værestedet vil blivet drevet med frivilllig arbejdskraft fra byens borgere. På trods af børne- og kulturudvalgets beslutning, har Torben Reese ikke opgivet endnu. Positive kræfter er blevet forenet i Ingstrup, og hvis ikke kommunen er villig til at være aktiv medspiller, så må midlerne skaffes ved hjælp af private sponsorater, fortæller han. - Men der skal jo ikke ret meget modstand til for at få det hele til at krakelere, siger han. Torben Reese håber nu på, at ansøgningen om overførsel af bevillingen fra Projekt IT-Torv til Projekt Værestedet indgår i budgettet for 2004. Han fortæller, at projektet vil blive sat i gang med det samme, hvis kommunen giver tilsagn om, at pengene bliver bevilget næste år. Men der er tvivlsomt, om der bliver plads til projektet på kommunens budget for næste år, oplyser formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V). - Jeg håber, at de får projektet op at stå, men vi har ikke besluttet, at det skal med på budgettet for 2004. Vi vil ikke stille nogen noget i udsigt, hvis det alligevel ikke kan lade sig gøre at støtte projektet, siger Henrik C. Pedersen. Han forklarer, at udvalget ikke bare kan overføre et bevilget beløb fra et år til et andet. Hvis pengene ikke er brugt inden for det budgetår, de er bevilget, går beløbet i kommunekassen, og økonomien er i øjeblikket ikke så god, at der er plads til at give en tillægsbevilling, mener udvalget. - Det er pokkers ærgerligt, men vi har ikke mulighed for at støtte projektet med 50.000 kr., siger Henrik C. Pedersen.