Værestedet i Lyngså

Stedet hedder den selvejende institution Kulturhuset Værestedet Lyngså.

Værestedet har til huse i et tidligere mejeri på Østkystvejen 168 i Lyngså. Værestedet bruges af følgende medlemmer, med angivelse af årligt støttebeløb: Seniorklubben, 5.000 kr. Lokalhistorisk Forening, 2.500 kr. Petanqueklubben, 500 kr. Vildbasserne (under folkeoplysningsloven), 6-12 årige, 6.000 kr. Kommunale dagplejere, heldagslegestue hver mandag og torsdag, 50.000 kr. fra kommunen. Borgerforeningen betaler per møde. Støttemedlemmer, 100 kr. per husstand, cirka 12.000 kr. om året.