Værestedet mangler plads og personale

Rammerne for Værestedet på Molevej er langt fra tilstrækkelige til at løse opgaverne HANSTHOLM: Pladsen i Værestedets lokaler på Molevej i Hanstholm er langt fra tilstrækkelig, og antallet af medarbejdere er utilstrækkeligt i forhold til antallet af brugere og de problemstillinger, der arbejds med i det daglige. Sådan lyder to af konklusionerne i den beskrivelse af forholdene på Værestedet på Molevej, som medlemmerne af kommunens omsorgsudvalg kunne læse til deres seneste møde. Ydermere fremgår, at Værestedets nuværende rammer langt fra er tilstrækkelige til at løse opgaver i forhold til brugergruppen, som i øjeblikket tæller et halvt hundrede faste brugere - plus det løse. ”Der er behov for et lokalt bofællesskab, eventuelt et socialpsykiatrisk samlingssted, der kan have lokalefællesskab, og som kan løse opgaver i forhold til værested, hjemmevejledere, støttecenter og bofællesskab”, konkluderes det når det gælder indsatsområder og visioner for Værestedet. Omsorgsudvalget har brugt redegørelsen for situationen på Værestedet til orientering og ved nu, at stedet, der åbnede 1. februar sidste år, i løbet af det første år af sin levetid blev brugt af mindst 250 brugere. Da Værestedet åbnede, var det i forventning om, at der ville være 15 faste brugere, men realisterne efter mere end et års drift er et halvt hundrede faste brugere samt et antal løsere tilknyttede brugere. Brugerne af det alkohol- og stoffrie værested er socialt ensomme mennesker med psykiske lidelser fra Hanstholm-området. Værestedets personale består af en fuldtidsansat leder samt cirka 10 frivillige, som hjælper med i kortere eller længere perioder hen over ugen. Men, understreges det i redegørelsen, ”det er et stort problem at den personalemæssige dækning er utilstrækkelig”. Stedets fysiske rammer er i alt 120 kvadratmeter fordelt på et antal små rum. Lokalerne er ikke godkendt til den nuværende brug, og i redegørelsen fremgår, at det næppe er muligt at få en godkendelse igennem. Redegørelsen understreger derfor, at der et brug for et hus, som er handicapvenligt, i et plan og med lyse og rummelige lokaler., ligesom der er brug for et værkstedslokale og mere plads til kreative gøremål. I den nuværende bygning mangler desuden et samtalerum. Værestedets nuværende økonomiske ramme er på 442.000 kroner årligt, hvoraf personaleudgifter udgør 374.000 kroner, husleje, lys og varme andre 50.000 kroner, mens der blot er 18.000 kroner til aktiviteter og materialer. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk