Retspleje

Værk kræver en mio.

Skørping Varmeværk trækker Rebild Kommune i retten

Fredag skal retten i Aalborg afgøre, om Skørping Varmeværk eller Rebild Kommune har ret i striden om købet af byggegrund tilbage i 2007. Det er Skørping Varmeværk, der har anlagt den civile retssag mod Rebild Kommune, som kan risikere at skulle af med cirka en million kroner, hvis varmeværket vinder. Striden handler om, at varmeværket i 2007 købte en byggemodnet industrigrund i Skørping Nord af Rebild Kommune, og hvad det så vil sige, at den skulle være byggemodnet. Da værket overtog grunden i august 2007, fandt bestyrelsen ud af, at kommune n ikke havde tænkt sig at anlægge vej og kloak ud over de første 50 meter ind i det nye industriområde. Kommunen gik dog med til at asfaltere yderligere 80 meter, så det nye varmeværk fik kommunal vejadgang til sin hovedindkørsel. Kloakering, kantsten, beplantning og belysning ville kommunen ikke levere ud over de første 50 meter. Varmeværket og dets advokat fra firmaet Børge Nielsen, Aalborg, mener, at varmeværket og dets 1000 andelshavere ikke har fået, hvad de i sin tid betalte for. En skønsmand har i maj 2009 vurderet, at færdiggørelsen af byggemodningen med blandt andet vej vil koste 395.000 kr. eksklusive moms og den resterende kloakering 418.000 kr. eksklusive moms. I retssagen i dag skal de to tidligere varmeværksformænd, Erik Bejder og Svend H. Jensen, afhøres - foruden blandt andre Peter Henneby og Morten Åby Nielsen fra Rebild Kommune.