EMNER

Værkergrund og Sæby Svømmehal

Læserbrev øger debat om kommunale finanser.

Brian Pedersens falbelader omkring salg af Værkergrunden og finansiering af Sæby Svømmehal kunne godt trænge til at blive sat ind i de rigtige rammer. Hvad skal 40 procent af en forurenet Værkergrund koste? En uvildig ejendomsmægler sagde i 2007 2 mill. Det indstillede en enig Bestyrelse i Frederikshavn Forsyningen, at Kommunen kunne købe til. I Bestyrelsen sad der bl.a. 3 brave socialdemokrater. Jeg var ikke medlem af Socialdemokratiet dengang. Det var du Brian. Ret beset kunne du jo bare have set dig selv i spejlet og fået svaret. At der var budgetteret med en salgspris for den samlede Værkergrund på 50 mill før Finanskrisen skal jeg ikke afvise. Men hvis den pris indebar at køber kunne opføre en stor kontorbygning med et indbygget fast lejemål de næste 20 år, var prisen måske ikke urealistisk. Lejeren kunne have været Kommunen. En sådan konstruktion havde jo ikke noget med EL forbrugerne at gøre. Handlen gik som bekendt i vasken. Hvad angår finansieringen af Sæby Svømmehal, er det ganske enkelt en gang hønsesnak, det du kommer med Brian. Svømmehallen er finansieret af provenuet fra salg af ELSAM aktierne. At Gl. Sæby Kommune valgte at gå ind, at betale en statsafgift på 25 millioner for at få 38 mill frigivet til en svømmehal, er en direkte hån mod de forbrugere i Sæby EL Forsyning der har indbetalt pengene. 25 mill de ikke har fået en hattens fis for, men åbenbart hellere det, end de skulle havne i den nye Storkommunes kasse! Salg af EL-og Varmeforsyningen i Frederikshavn, hvilket jeg betegnede som tudetosset, faldt heldigvis ud til forbrugernes fordel da alle undersøgelser var gennemført. I den forbindelse skal det nævnes, at de 183 mill som Gl. Frederikshavn Kommune fik for sine ELSAM aktier er lagt i den nye Storkommunes kasse til fælles brug fra Skagen til Voersaa. Brugt på en begavet måde kan hele beløbet frigives uden afgift. Hvad angår dine betragtninger om det nuværende Byråds forstand på økonomi, er der vel kun at sige, at intelligens kvotienten steg betragteligt både i Socialdemokratiet og i SF da du skiftede parti. Læs flere læserbrev i dagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidendes frederikshavnudgave og de kommende dage uden tvivl.