Aalborg

Værkfører i formandsstol

Endnu mere synlighed og flere medlemmer. Det er et par af de mål, den ny formand for de konservative i Jammerbugt har sat sig.

Henning Palsgaard Christensen er ny formand for de konservative i Jammerbugt Kommune.

Henning Palsgaard Christensen er ny formand for de konservative i Jammerbugt Kommune.

- Vi har i den seneste tid haft en medlemsfremgang. Men vi skal være endnu flere, og vi skal også forsøge at få gang i en Konservativ Ungdom afdeling her i kommunen, siger Henning Palsgaard Christensen, nyvalgt formand. Han er 46 år og bosat i Biersted. Han kommer fra Gjøl, hvor han blev udlært som automekaniker. Senere fik han job hos automekaniker Erik Hjørringgaard i Biersted. En overgang var han faglærer i Aalborg, og nu er han værkfører hos Mercedes i Hjørring. Den ny formand vil gerne afprøve de beslutninger, der bliver truffet i byrådssalen. - Vi har været med til at træffe beslutningen om udlicitering af den kommunale madordning. Derfor vil vi også gerne vide, hvordan ordningen fungerer i virkeligheden. Vi vil eksempelvis gerne smage maden. Derfor vil vi arrangere en prøvesmagning, fortæller Henning Palsgaard Christensen og tilføjer, at han og andre konservative medlemmer også gerne vil prøve at køre med bus fra Gjøl til gymnasiet i Fjerritslev og opleve hvor bøvlet det er. Skolerne er et andet område, som har den ny formands bevågenhed. - Vi skal sikre, at de penge, der er sparet ved den ny skolestruktur, bliver i skolesystemet. Vi skal også sikre at pengene ikke kun bliver brugt til at lappe murværk, siger Henning Palsgaard Christensen.