Hallund

Værkstederne åbner igen

HALLUND:Sæsonen for værkstedspigerne under Hallund-Hollensted Borgerforening starter torsdag 2. oktober, hvor tilmelding også finder sted, men forberedelserne starter med et møde for underviserne onsdag 3. september i klubhuset på Søndersig. Hvis der er nogle kreative kvinder, der har lyst til at indgå i undervisningsteamet, er de velkommen 3. september. Nogle borgere i Hallund har ytret ønske om, at de gerne vil gå til dans, specielt vals, og det vil B 70 gerne tage op, hvis der er interesse for det. Tanya Toft har lovet at undervise og starten kunne være til oktober og et par måneder frem, dernæst pause til efter jul, hvor der så sluttes af med et par måneder mere. - Kurset bliver først en realitet, når der er tilmeldt ca. 20. Kurset er for alle, par som singler, men B70 skal have tilkendegivelser fra de, som er interesserede hurtigst muligt, siger formand Lis Marrup. Det har ikke været muligt at finde en ny underviser til motionsgymnastikken, da Lis Jørgensen ikke ønskede at fortsætte, men B 70 håber at kunne vende tilbage næste år, så de ca. 15 kvinder igen kan få rørt musklerne på en hyggelig og social måde.