Værn om julen

Mange folkeskoler har droppet eller droslet ned på juletraditionerne som følge af klager fra muslimske forældre, der kræver mere hensyn til deres religion.

En af folkeskolens centrale opgaver er at bibringe eleverne forståelse for dansk kultur. Kristendommen og julen er en umistelig del af dansk kultur. Derfor er det totalt uacceptabelt, hvis enkelte folkeskoler i misforstået tolerance dropper luciaoptog, salmesang og julegudstjeneste. I øvrigt er det også en hån mod de mange indvandrere, der gerne vil tilpasse sig vores samfund og respektere vore traditioner. Hvad bliver det næste vanvittige knæfald for de mere fanatiske muslimer, der føler sig provokeret af julen og andre kristne traditioner i det samfund, de nyder godt af at leve i? At vi skal slette det hvide kors i Dannebrog? Eller skal korset pilles ned fra landets sygehuskapeller? Jeg accepterer ikke undertrykkelse af den danske juletradition i folkeskolen. Hvis intolerante muslimer ikke kan acceptere den danske kulturarv, bør de snarest flytte til andre dele af verden. Vi har glædeligvis religionsfrihed her til lands. Det skal vi holde fast i. Men det betyder absolut ikke, at vi skal acceptere en snigende udhuling af vores egen kristne kulturarv, herunder julen. Tolerance går begge veje. Kulturkampen fortsætter. Glædelig jul.