Værn om kultur - den giver os status

IKON:Kultur er meget, men også et spørgsmål om at viderebringe et budskab i tanker, meninger og følelser. Her i efteråret traf jeg det på en anden måde, da jeg malede en ikon på et kursus i ikonmaling. Mit ikon blev med de andre ikoner velsignet i kirken af en præst og er altså en rigtig ikon, som vi træffer dem i Rusland og Grækenland. Ikoner er noget, som er fremmed for vor kultur. Vi opfatter det som en hedensk skik på linie med de gudestøtter, vi hører om i den nordiske mytologi, men samtidig ser vi en sammenhæng mellem ikonerne og kalkmalerierne i vore kirker. De kalkmalerier, som blev malet over i forbindelse med reformationen i det 16 århundrede. Ikoner hører i dag hjemme i den kristne ortodokse religion, som udgik fra Konstantinopel og i lighed med bogtrykkerkunsten formidler ikonet et budskab. Det er det samme, som kalkmalerierne gør. Et budskab om begivenheder i den kristne lære, for ikonet er et kopi af kunstværker, som viser figurer fra den kristne verden, som Jesus, Jomfru Maria eller profeter. Selve teknikken er en kopiering af kunstværker, som vel oftest er malet i klostre. Mit ikon blev velsignet af en præst, men andre præster ville ikke gøre det, og så er spørgsmålet, hvad man lægger i velsignelsen. Det, præsten velsigner, er ikke den træplade, maleriet sidder på, men langt snarere det budskab, som ligger i maleriet. Han autoriserer maleriet som et sandt budskab, der hører hjemme i kirken. På samme måde, som kalkmaleriet var der tale om at formidle et budskab til mennesker, som ikke kunne læse og det har været en kraftfuld måde at gøre det på. Mennesket opfatter mindre end 10 pct. af det, de læser, men over 40 pct. af det, de ser i et billede. Historisk interessant er det, at kalkmalerierne forsvinder i tiden omkring bogtrykkerkunstens indtræden i den vestlige verden, medens ikonerne har levet videre i Rusland og Grækenland, der utvivlsomt teknisk har været tilbagestående for det vestlige Europa. Kultur er noget, som er opbygget gennem årtusinder af mennesker, der ofte havde en anden hverdag. I kultur ligger der noget åndeligt, som vi behøver at forstå. Meget er budskaber fra mennesker, som levede før os. Vi bør værne om vor kultur. Den ejer vi alle og den bringer os videre, når de elementære fysiske behov er dækkede. Kultur er det, der giver os vor status, som tænkende individer og dermed som mennesker.