Værn om værnepligt

Der er intet nyt i, at Det Radikale Venstre ønsker værnepligten afskaffet.

Det er velkendt, at de radikale ikke bakker op om værnepligten og Hjemmeværnet. Derimod kommer det meget bag på mig, at Socialdemokratiet nu går til frontalangreb på værnepligten. For det første er værnepligten med til at gøre totalforsvaret og samfundet som helhed mere robust ved at tusindvis af unge har modtaget et grundlæggende uddannelse i Forsvaret og i det civile beredskab. Specielt hvis vi fremover gør mere ud af at øve det hjemlige totalforsvar, der bl.a. skal kunne indsættes ved katastrofesituationer og terrortrusler, som kræver udholdenhed og store personelstyrker i længere perioder. Desuden er det veldokumentet, at uddannelsen også giver de unge en fantastisk god ballast til resten af livet. Glædeligvis melder langt de fleste værnepligtige sig frivilligt til tjenesten, men det er ikke et argument for at sætte Grundlovens kloge ord om værnepligt ud af kraft. For det andet er værnepligten helt afgørende for forsvarets vigtige forankring i den brede befolkning. I Venstre ønsker vi et forsvar, der er i samklang med samfundet - også for at bevare forsvarsviljen på længere sigt. For det tredje er det givet, at overgang en hvervning af professionelle soldater, ville det gå hårdt ud over de store styrke, der ligger i rekruttering blandt unge med vidt forskellig baggrund og uddannelse. Det er netop denne mangfoldighed, der er med til at gøre danske enheder gode til at begå sig i krævende internationale operationer. For det fjerde skuffer det mig, at S åbenbart ikke er klar over værnepligtens helt afgørende betydning for specielt Hæren, der trækker et meget stort læs i disse år. Hæren ville ikke tilnærmelsesvist kunne løse de omfattende internationale opgaver uden den nuværende værnepligt, der giver mulighed for rotation og friskning af enheder. Også en række hjemlige opgaver ville blive ufatteligt dyre at løse uden værnepligtige. Det gælder eksempelvis bevogtningen af de kongelige slotte - en opgave, der løses med stolthed af de mange værnepligtige hos Den Kongelig Livgarde. Jeg har ikke hørt S-forslag om at tilføre flere milliarder til forsvaret. Tværtimod har S tidligere været ude med forslag om at skære i forsvarsbudgettet. Sammenfattende må jeg forbløffes over det nye S-felttog mod værnepligten. Jeg håber ikke, at denne nye linie hindrer et kommende bredt forsvarsforlig om at skabe grundlag for et robust forsvar, hvor der skabes langt bedre sammenhæng mellem opgaverne og de rådige ressourcer. Det er et ubetinget krav, at vore soldater fremover skal råde førsteklasses materiel - ude som hjemme. Desuden skal der fortsat være ressourcer til at give soldaterne den bedst mulige uddannelse inden udsendelse i farefulde missioner. Dette indebærer givetvis behov for at bortprioritere nogle af de nuværende kapaciteter, så der bliver bedre råd til at kræse for de kapaciteter, der virkelig er brug for i fremtiden. Men afskaffelse af værnepligten eller Hjemmeværnet er absolut ikke vejen frem.