Skørping

Værn om vores børn i trafikken

TRAFIKSIKRING: I Nordjyske Stiftstidende 3.12.03 svarede Lau Bøgeholt-Laursen på vores læserbrev angående trafiksanering, at: Skørping Kommune ikke er ligeglad med børnenes sikkerhed - det er vi meget glade for! Årsagen til, at vi tvivlede, fremgår meget godt af Lau Bøgeholt-Laursens svar: Samtlige argumentationer tager udgangspunkt i bilistens situation og ikke i børnenes! Selvfølgelig skal sikkerheden ikke forringes for bilisterne. Så lad os lige slå fast, at Carl Bro har givet chikanerne 2 ud af 3 mulige stjerner mht. at forbedre trafiksikkerheden - også for bilisterne. Chikanerne skønnes at give en forsinkelse på kun 2 sekunder pr. par, og der skal mere end den dobbelte trafikmængde til, for at trafikken ikke ”kan glide”. Når dette så er sagt, så lad os tage udgangspunkt i: Børnenes sikkerhed! Ofte når en bilist ikke at bremse, før en fodgænger rammes. Hvis de hævede flader indføres, så man kan passere dem med 50 km/t, vil gennemsnitsbilisten opnå en hastighed på 60 km/t mellem fladerne ved skolen. 10 ud af 10 fodgængere vil dø, hvis de rammes af en bil med 60 km/t! Hvis hastighedsgrænsen over fladerne i stedet er 40 km/t, vil dødeligheden stadig være over 80 procent mellem fladerne, lige netop ved skolen. Her har de hævede flader altså ingen eller ringe effekt på et barns risiko for at dø, hvis det rammes af en bil. Fladerne skal simpelt hen ligge tættere på hinanden, for at sikkerheden effektivt øges. Hastighed er ifølge vejdirektoratet af afgørende betydning for fodgængeres og cyklisters sikkerhed, og her er chikanerne bedst. Desuden fungerer de som overgange med fodgængerfelter, så børnene kun skal krydse et enkelt kørespor. Endvidere indbyder chikanerne til, at børnene krydser vejen, der hvor hastigheden er lavest - lige ved fartdæmperen - i modsætning til de midterheller, der nu skal oprettes. Chikaner eller hævede flader - vores ønske er, at gennemsnitsbilistens hastighed holdes under 40 km/t, så dødsrisikoen ved en påkørsel sænkes til 25 procent. Vi er taknemmelige for, at byrådet har intentioner om at sikre børnene, og vi støtter dem helt i indførelsen af effektive fysiske fartdæmpere, men ikke bump. Vi er overbeviste om, at dette kan gøre inden for det afsatte budget, og ser derfor frem til en mere effektiv løsning - for det kan vel ikke være rigtigt, at lige netop Skørping Kommune ikke vil leve op til færdselssikkerhedskommissionens målsætning: At hastigheden ved skoler maksimalt bør være 30-40 km/t.