Værnepligtige friholdes fra fjumreregler

KØBENHAVN:Unge værnepligtige soldater får fremover dispensation fra de nye regler om hurtig studiestart. Tid er ganske vist kostbar i VK-regeringens velfærdsreform, men forsvarsminister Søren Gade (V) understreger, at det aldrig har været meningen, at værnepligten skulle betragtes som et såkaldt fjumreår. - Det har ikke været hensigten med velfærdsreformen, at en gruppe af unge stilles ringere i uddannelsessystemet, blot fordi de har stillet sig til rådighed for staten ved at aftjene værnepligt eller udsendes i internationale operationer, og det er regeringens opfattelse, at der skal gøres en undtagelse i forhold til toårsreglen i forbindelse med militærtjeneste, skriver Søren Gade i en pressemeddelelse. Problemet skyldes, at fra 2009 får studerende, der begynder en videregående uddannelse senest to år efter gymnasiet, ganget deres eksamensgennemsnit med 1,08. Et forslag, som skal få flere til at droppe fjumreårene og komme hurtigt i gang med en uddannelse. Men soldater, der fortsætter i forsvaret efter værnepligten, bruger mere end to år på deres militære tjeneste, og de kommer derfor bag i studiekøen, hvis de på et tidspunkt bevæger sig ud i det civile liv. Både Danske Studerendes Fællesråd og forsvaret selv har kritiseret de nye regler. Forsvaret har advaret om, at det vil give yderligere problemer med rekrutteringen, hvis unge soldater ikke fik en dispensation. Videnskabsminister Helge Sander (V) har tidligere tilkendegivet, at der skal tages hensyn til de studiesøgende, der bliver forsinket af militærtjeneste, men på nuværende tidspunkt står der intet konkret i velfærdsreformen om dispensationsregler. Men Søren Gade understreger, at det allerede under forhandlingerne om velfærdsreformen lå klart, at værnepligt og kontraktansættelse til udsendelse i internationale operationer ikke må være en hindring for at få forbedret karaktergennemsnittet. /ritzau/