EMNER

Værre end gennemsnittet

Kommunen får medhold i to af tre klagesager

BRØNDERSLEV:Kun i 67 procent af de sociale sager fra Brønderslev Kommune, som borgerne klager over, får kommunen medhold. I resten af sagerne bliver kommunens afgørelser enten ændret af Det Sociale Nævn eller sagerne bliver hjemvist, fordi sagsbehandlingen er mangelfuld. Det viser tal fra 2002. Dermed hører Brønderslev Kommune til i den slemme ende af skalaen. Chokerende tal - Jeg synes, det er både chokerende og foruroligende tal, fordi vi snakker om korrektheden ved en offentlig myndighed, som mange mennesker regner som sandhedsvidne i den slags sager. - Jeg tænker også på de mange, der er blevet nægtet deres ret, men som ikke har haft overskud til at klage, siger amtsrådsmedlem for SF, Thomas Krog, som også er medlem af klageinstansen Det Sociale Nævn. Klag hellere - Konklusionen på tallene er, at man ikke umiddelbart kan stole på, at en afgørelse fra Brønderslev Kommune er korrekt, og at man derfor hellere skal klage en gang for meget, end en gang for lidt. - I alt fik Brønderslev Kommune i løbet af året stadfæstet 70 afgørelser. 20 fik medhold 20 klagere fik indiskutabelt medhold af Det Sociale Nævn, mens 14 klagesager blev sendt tilbage til kommunen med besked om at forbedre sagsbehandlingen. Fordelt på områder, fik kommunen ffor eksempel medhold i kun seks af 11 klagesager om tilkendelse af førtidspension og i fire af syv klagesager om sygedagpenge. - I klagesager om tilkendelse af hjælpemidler fik kommunen medhold i to af fem klagesager. - Der findes endnu ingen statistik for 2003, men min vurdering er desværre, at tallene her vil se lige så katastrofale ud for Brønderslev Kommune, bemærker Thomas Krog. De svageste rammes - Det er altså helt forkert, at det er nogle af samfundets allersvageste, som skal snydes på den her måde. - Der er åbenlyst behov for at finde ud af, hvor problemerne ligger og straks få gjort noget ved dem. - Fejl eller mangler i nærved hver tredje sociale klagesag kan ingen kommune leve med - og de mennesker fejlene går ud over kan slet ikke, slutter Thomas Krog.