Væsentlige ændringer i køreplanen

Fjellerad 15. februar 2005 05:00

Metrobus 1: Ruten forlænges til Svenstrup syd i myldretiden. Samtidigt nedlægges den interne lokale rute S4 i dette tidsrum. NT omlægger den regionale rute 102, så den som tidligere kører omkring den nordlige del af Svenstrup. Flere afgange mellem Aalborg og Vodskov, men færre afgange mellem Aalborg og Bouet. Metrobus 5 og 6:Metrobus 5 og metrobus 6 knyttes sammen, og antallet af afgange på metrobus 6 reduceres (10 til 20 minutters drift). I sommerferien nedlægges metrobus 6 helt. Bybus 13:Ruten forlænges til Vandrerhjemmet på alle afgange. Bybus 18:Ruten udvides og forlænges til Skallerupvej. Herved betjenes Stenbjergparken og Østre Uttrup med bybusdrift på Østre Uttrupvej hver halve time i dagtimerne på hverdage. Samtidigt aflastes linie 17, som ofte er overfyldt. Ruten knyttes sammen med bybuslinie 18 og ændrer nummer til linie 18. Bybus 19:Rutenummer nedlægges. Ruten integreres i linie 18 Ny teletaxa 34:Der etableres teletaxa i området mellem Fjellerad og Volsted. Linie 39:Kørsel til havekolonier ved Øster Uttrup fortsætter med samme omfang som i sommeren 2004. Der etableres teletaxa i området ved Øster Uttrup, Hennedal og Rørdal. Linie 42:Forlænges mellem Tylstrup til Luneborg på enkelte afgange lørdag og søndag. Servicebus S2:Ruten ændres ved Nr. Uttrup Torv således at der køres via Uttrupvej. Ruten i Lindholm afkortes til Strubjerg, så der ikke længere køres til Lindholm Station. Servicebus S3:Ruten i midtbyen omlægges, så der køres via stoppestedet ved Aalborghallen. Servicebus S4:Afgange i myldretiden nedlægges, da de erstattes af nye afgange på metrobus 1.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...