Redningsvæsen

Vagtcentral på sygehuset

AALBORG:egionsrådet har besluttet, at vagtcentralen fremover skal være placeret på Aalborg Sygehus Syd. Inden vagtcentralen kan fungere på sygehuset, er det nødvendigt at opføre en pavillon og indrette den med alle de tekniske installationer, der skal til for at modtage opkald til 112 og få de rigtige besked'er givet videre. Regionsrådet vedtog i går en bevilling på 11 millioner kroner til projektet. Vagtcentralen ventes at stå klar til brug foråret 2009.