- Vagtlægeforslag er løftebrud

Jammerbugt Kommune vil holde regionen op på lovning om lægevagt i det nye sundhedshus i Brovst

det kommer som en ubehagelig overraskelse for borgmester Mogens Gade og de øvrige politikere i styregruppen for sundhedshuset i Brovst, at regionen nu lægger op til at trække en vigtig pind ud af huset. - Vi har hele tiden regnet med lægevagten som en af regionens aktiviteter i sundhedshuset, så den plan vil vi protestere imod. Arkivfoto: Michael Bygballe

det kommer som en ubehagelig overraskelse for borgmester Mogens Gade og de øvrige politikere i styregruppen for sundhedshuset i Brovst, at regionen nu lægger op til at trække en vigtig pind ud af huset. - Vi har hele tiden regnet med lægevagten som en af regionens aktiviteter i sundhedshuset, så den plan vil vi protestere imod. Arkivfoto: Michael Bygballe

JAMMERBUGT:Det er kun halvandet år siden, Region Nordjylland med syvtommersøm fastslog, at der fortsat skulle være lægevagt i Brovst, når sygehuset blev nedlagt og omdannet til Jammerbugt Sundhedshus. Nu har regionen imidlertid sendt et forslag ud i høring hos kommunerne om blandt andet at nedlægge lægevagten i Brovst, og det kommer i den grad bag på kommunalpolitikerne i Jammerbugt. - Det er løftebrud fra regionens side. Jeg husker tydeligt, at regionsdirektør Lars Mathiesen dengang sagde, at der fortsat skal være vagtlægekonsultation i Brovst, og derfor er vi mildt sagt overraskede, siger borgmester Mogens Gade (V). Han anser forslaget, hvor der i stedet oprettes lægevagt i Fjerritslev med en årlig evaluering af funktionen, som en rigtig dårlig løsning og en klar forringelse for kommunens borgere. Find en anden model - Det har hele tiden indgået i planerne for Jammerbugt Sundhedshus, at lægevagten skal være en af regionens faste aktiviteter i huset, og det vil vi opfordre til, at der findes en model for, fastslår Mogens Gade. Kommunen forbereder nu et høringssvar, der utvetydigt giver udtryk for protest. I forslaget til ny lægevagtstruktur lægges der op til en centralisering, hvor stationerne i Brovst og Farsø nedlægges og erstattes med en ny lægevagt i Fjerritslev. Det hedder i forslaget, at "behovet for og muligheden for bemanding af stationen er usikker", og derfor foreslås en årlig vurdering af, hvordan den fungerer. - Den slags metoder har vi dårlig erfaring med, siger Mogens Gade. - Så har man næsten allerede lukket den, mener han. Mogens Gade tilføjer, at en lukning af lægevagten i Brovst aldrig har været på tale i den styregruppe, kommunen og regionen har nedsat for at følge dannelsen af det nye sundhedshus til dørs. Handler om ressourcer Regionsdirektør Lars Mathiesen siger om sin tidligere udmelding, at han dengang ikke forudså, at der ville gå så lang tid, før det nye sundhedshus i Brovst kom på plads, og at udviklingen på praksisområdet accelererer i den forkerte retning. - Vi mangler nu 30 praktiserende læger, og om 10 år mangler vi 100. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi bedst bruger ressourcerne, forklarer han. - Det rammer Brovst og Farsø, men ved at placere en ny lægevagt i Fjerritslev kan vi dække Vesthimmerland og Jammerbugt på en gang. Lars Mathiesen forstår imidlertid godt Mogens Gades skuffelse. - Det er enormt ærgerligt, at vilkårene er blevet sådan, men ud fra min vurdering er det ikke en afgørende pind for sundhedshuset i Brovst, siger han. Han tilføjer, at man heller ikke får læger til at sidde alene på en vagt i dag af sikkerhedsmæssige grunde, og det er medvirkende til, at der skal findes en ny struktur. - I Fjerritslev kan vagtlægen være et sted, der er døgnbemandet. Det er ikke tilfældet i Brovst. Men den endelige model bliver op til politikerne at vælge.