Vold

Vagtlæger skal sikres bedre

I 2008 blev der i Nordjylland registreret ni overfald på vagtlæger. Risikoen for overfald strammer diskussionen om ny vagtlægestruktur.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Patienterne skal oplyses bedre om, hvad man kan forvente af en praktiserende læge, mener de praktiserende læger.

I 2008 blev der i Nordjylland registreret ni overfald på vagtlæger, men formanden for de praktiserende læger i Nordjylland Eddie Nielsen mener, at antallet af episoder med vold og trusler mod vagtlæger kan være endnu højere, fordi nogle læger ikke indberetter, hvad de har været ude for. I nogle tilfælde har læger haft så ubehagelige oplevelser, at de efterfølgende har haft brug for at bearbejde hændelserne. Det er så sket gennem et netværk, som de praktiserende læger har. Enkelte har efter oplevelserne været sygemeldt og har måske haft brug for psykologhjælp. - Netværket har også andre formål, men det kan bruges, når vagtlæger har været ude for ubehagelig oplevelser, siger Eddie Nielsen, der er formand for de praktiserende læger i Nordjylland. Truet på livet For nogle år siden blev han selv direkte truet på livet af en patient, der krævede at få medicin. - Der er vagtlæger, som er blevet overfaldet, men det kan også være en meget ubehagelig oplevelse f.eks. at blive truet med øretæver. siger Eddie Nielsen. Truslen kan f.eks. også være, at en patienten nævner, at han godt hvor lægen bor. Ny struktur Problemet med vold mod vagtlæger er et voksende problem, og diskussionen kommer netop som de praktiserende læger, regionen og de nordjyske kommuner diskuterer en ny struktur for lægevagtsystemet. Her er der planer om en centralisering, hvor der laves større akutmodtagelser, hvor der ud over vagtlægen også vil være andet personale til stede. Eddie Nielsen er overbevist om, at en ny struktur vil øge trygheden. - Ændringen er nødvendig for at sikre, at der overhovedet er mulighed for at dække Nordjylland med vagtlæger. Men den struktur, som vi arbejder på, vil også betyde, at en læge ikke kommer til at sidde alene på vagt. Og det har netop været et problem, at læger, der sad alene har været udsat for overfald eller trusler, siger Eddie Nielsen. Forslaget til ny struktur betyder, at lægevagter i Brovst, Farsø, Skagen og Brønderslev bliver nedlagt. I Aalborg, Hjørring og Thisted er der planen at lave fælles akutmodtagelser, hvor lægevagten integreres i sygehusenes modtagelser. I flere kommuner, hvor patienter risikerer at få meget lagt til vagtlægen, har forslaget til ny struktur stødt på betydelig modstand. De praktiserende læger og regionspolitikerne diskuterer for tiden den ny struktur. Men også på andre måder mener Eddie Nielsen, at politikerne kan støtte vagtlægerne. - Politikerne kan støtte os ved at oplyse befolkningen om, hvad lægevagten kan. Man må tænke på, hvilken gruppen af patienter det er, der kan finde på at være voldelig. Her må politikerne sørge for, at man oplyser bedre om lægevagten og f.eks. fortæller, hvad lægevagten kan udrette . Samtidig er der også vigtigt, at patienterne er informeret om at f.eks. stærkt smertestillende medicin og beroligende lægemidler ikke hører hjemme i en lægevagt, siger Eddie Nielsen. I hovedstadsområdet har der været overvejelser om at udstyre lægevagterne med en bærbar alarm. Eddie Nielsen vil ikke udelukke den mulighed: - Men problemet er ikke så meget, når lægen er ude ved patienter. Her ved vi, hvem det er, vi skal besøge, og der er en taxachauffør med i bilen. Risikoen er større de steder, hvor vagtlægen sidder alene, og patienter møder op, siger Eddie Nielsen.