Gymnasiale uddannelser

Vagtskifte i hjørnekontoret

På fredag takker Poul Hedemann af efter 18 år som direktør for Aalborg Handelsskole. Vicedirektøren, Poul Søe Jeppesen, tager over

AALBORG:Det er hverken udtryk for manglende fantasi eller nepotisme, når Aalborg Handelsskoles direktør gennem 18 år, ved årsskiftet afløses af vicedirektør Poul Søe Jeppesen, men derimod for, at organisationen, Aalborg Handelsskole, formår at kompetenceudvikle sine folk. Siger den afgående direktør. Af gode råd til afløseren, der er sidemandsoplært, lyder, at man skal have baglandet i orden. Der ligger en række opgaver, som går udover det at drive skolen. Jobbet kræver, at man deltager i netværk i og omkring Aalborg. Poul Søe Jeppesen ved, at den ikke går med 37 timers uge. Det er nu længe siden, den har slået til, for ham, der har tilbragt et par dage om ugen i København, som medlem af HFIs (Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening) i København. Men til gengæld føler han sig godt klædt på til at matche det politiske spil, der foregår på uddannelsesarenaen. Poul Søe Jeppesen fortsætter i HFI halvandet år endnu. På fredag tager handelsskolen afsked med Poul Hedemann med officiel reception i afdelingen på Strandvejen 25, hvor har han indtil 1. januar har nøgle til hjørnekontoret på øverste etage med udsigt til både tog-, fly- og skibstrafik til og fra Aalborg. 28. januar bydes der under tilsvarende omstændigheder velkommen til den nye direktør. Arbejdsjul Forinden regner de to med at have brugt dagene mellem jul og nytår til overlevering. Der er sket ting og sager, siden Poul Hedemann tiltrådte for nøjagtigt 18 år, fem måneder og tre dage siden, når han går af. Poul Søe Jeppesen er (ikke modsat sin forgænger) humanisten, der for snart 25 år siden, fik job på skolen, fordi den daværende leder ville se, hvordan en sådan starut så ud. Han er cand. mag i dansk og filmvidenskab og havde skrevet speciale om Karen Blixens forfatterskab. Han har nu været medlem af skolens ledelse i 21 år. Da Poul Hedemann begyndte,var handelsskolerne centralt styret. Fra 1990 overgik de til selveje med ansvar for egen økonomi. Ikke kun med retten til at tjene penge, men også med retten til at gå konkurs, som Bertel Haarder udtrykte det dengang. Dagligdagen for en direktør blev hurtigt meget administrativ. Samtidig kom reviderede arbejdstidsaftaler, og det var slut med fastafstukne ugenormer, hvor intet var til diskussion med tillidsrepræsentanterne. Så kom først ny løn med centralt udmeldte puljer, så kom lokallønspuljer og fra januar 1998 ny løn fra egen økonomi for ansatte akademikere. Ingen lønfest Alligevel eksisterer stadig en slags central styring. For det hele skal fungere inden for faldende taxameterrammer. De har sikret, at det aldrig er blevet til nogen lønfest. - De faldende taxametre har betydet, at der har været brugt uforholdsmæssig megen tid på at sikre kvalitetsniveauet, så eleverne ikke har kunnet mærke det, siger Poul Hedemann. Afløseren Poul Søe Jeppesen kender betingelserne, men for ham bliver opgaven også, at løfte Nordjyllands behov i en tid, hvor arbejdspladser lukker ned, og kloge folk tror på turismen som landsdelens fremtid. Aalborg Handelsskole er skolen, der giver de unge erhvervsrettede kompetencer. Handelsgymnasiet er det af alle gymnasier, der procentvis sender flest unge videre til Aalborg Universitet. 60 pct. af eleverne læser videre og 40 pct. fortsætter med en praktisk uddannelse, eventuelt med henblik på at læse videre. Med hensyn til turismen, så er Nordjyllands Erhvervsakademi netop i samarbejde med Nordøstjyllands Erhvervsakademi på vej med en ansøgning om at få del i midlerne fra en videnscenterpulje med henblik på kurser, der skal udvikle turisterhvervet. Fleksibilitet Fremtiden vil i øvrigt være fleksibilitet og individuel tilpasning for at modsvare ministeriets ønsker. Således tilbydes nu skoleophold af en halvt års varighed efterfulgt af praktik, mens man bevarer den to-årige erhvervsfaglige grunduddannelse, efterfulgt af praktik. Den korte uddannelse skal modvirke, at mange falder ud og bliver tabt. Samtidig er der forventninger til den nye gymnasiereform, hvor handelsgymnasiet kommer til at optræde ligeværdigt med de øvrige gymnasier under samme lov og samme ydelser. Dog mangler endnu ensartet økonomi. Det almene gymnasium får fortsat større midler pr. elev. Men det bliver nok anderledes, håber den nye direktør. Han afløses som vicedirektør af to, nemlig Hanne Muchitsch og Per Chr. Jensen.