Energiselskaber

Vagtskifte i Ravnkilde Varmeværk

Smedemester Klaus Knudsen tager over efter Holger Kragebæk

RAVNKILDE:Ravnkilde Kraftvarmeværk har skiftet varmemester. Efter 11 års virke er tidligere mester Holger Kragebæk stoppet grundet alder efter at have været med lige fra værkets etablering. Ny på posten er smedemester Klaus Knudsen, der i dag driver sit eget firma i Nr. Onsild, VVS-Tech. Den nye varmester er godt kendt i området ved Ravnkilde, da han for 11 år siden etablerede en tredjedel af husinstallationerne tilknyttet varmeværket som ansat ved Varmeforretningen i Vebbestrup. Den øjeblikkelige økonomi i Ravnkilde Kraftvarmeværk er god, og der er kørt med uændrede afregningspriser flere år i træk. Men det kommer muligvis til at ændre sig på et tidspunkt på grund af de stigende priser på olie og naturgas. Det var beskeden til de 10 fremmødte på den årlige generalforsamling i landsbyens forsamlingshus. Heldigvis vil der også næste fyringssæso være uændrde afregningspriser. Uændrede varmepriser - Det bliver sjette og formentligt sidste sæson med uændrede priser, når naturgassen stiger så voldsomt som den gør i øjebliket, var beskeden fra Jørgen Andersen i hans formandsberetning. Denne udmelding skal ses i lyset af, at varmeværkets bestyrelse her i sommer har underskrevet en ny kontrakt med DONG for en to-årig periode, hvor prisen for levering af naturgas er steget. Ravnkilde Kraftvarmeværk har uændret 168 forbrugere tilsluttet, og der er i den forgangne sæson blevet lukket for varmeforsyning hos fem forbrugere. Varmeværket har haft en øget varmeproduktion og varmesalg. Der er solgt 77 Mwh mere end året før, og forbrugt ekstra 5.438 kubikmeter naturgas. Kildebakken tilsluttet Byggemodningen af første etape af udstykningen Kildebakken er afsluttet, og kraftvarmeværket har etableret et ledningsnet til de otte parceller via en tilkobling ved Tradsvejen/Hybenvej. Når det bliver aktuelt at føre varmerør til 2. etape med 9 parceller, vil det ifølge formanden være nødvendigt at udbygge varmeværkets hovedledninger. Dette kan eventuelt ske ved at hovedledningen forlænges fra Udsigten til Bakkestien, hvorefter ejendomme her forsynes fra anden side. Efter aftale afholder Nørager Kommune udgifterne til forstærkning af hovedledningen. Beskedent overskud Regnskabet for det forgangne år viste et beskedent overskud på godt 17.000 kroner. Varmeværkets motor er som planlagt blevet udskiftet i det forgangne år sammen med generator, turbo og katalysator til en samlet udgift på omkring 900.000 kroner. Af samme grund bliver der i regnskabet denne gang ikke afsat et beløb til motorrenovering. På valg til bestyrelsen var formand Jørgen Andersen og Jørgen Pedersen, der begge ikke uventet blev genvalgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jørgen Andersen fortsat som formand, John Petersen næstformand, Lars Thomsen kasserer, Lene Christensen sekretær og Morten Nielsen som sidste bestyrelsesmedlem. Suppleanter for det næste år er Jette Bak og Leif Bøgh.