EMNER

Vagtskifte på kirkegård

Efter seks års virke skifter Ivan Hjul Andersen til Øls Kirke

RØRBÆK:Stillingen som graver ved Rørbæk Kirke er netop blevet opslået med forventet tiltrædelse 1. april. - Vores nuværende graver Ivan Hjul Andersen har efter seks år i jobbet sagt sin stilling op for at tiltræde en tilsvarende ved Øls Kirke i Hobro Kommune, fortæller Bent Mejlby, mangeårig formand for menighedsrådet. Generationsskifte Når Ivan Hjul Andersen tiltræder sin nye stilling som graver ved Øls Kirke, bliver der tale om et generationsskifte på kirkegården. - Jeg afløser nemlig min far, der efter 20 år som graver nu går på pension, forklarer Ivan Hjul Andersen. Det er ikke utilfredshed med det nuværende job i Rørbæk, der får ham til at sige sit job op. - I stedet ligger Øls Kirke betydeligt tættere på familiens nedlagte ejendom i Snæbum. Graverstillingen ved Øls Kirke er modsat i Rørbæk ikke en fuldtidsstilling, og det giver mig mulighed for at arbejde mere med biler på værkstedet indrettet på ejendommen, understreger han. I kraft af at stillingen som graver ved Rørbæk Kirke er en fuldtidsstilling, forventer Bent Mejlby ingen problemer med at få den genbesat. - Det er absolut en fordel. Da vi for seks år siden havde stillingen opslået i de lokale ugeaviser, fik vi omkring 10 ansøgninger, erindrer Bent Mejlby. Maskine til ny grave Jobbet som graver på Rørbæk kirkegård indeholder ifølge menighedsrådsformanden ikke nogen form for hårdt fysisk arbejde. - For at spare på kræfterne og få det optimale ud af deres normerede arbejdstid har vi nemlig en lokal entreprenør til at grave de nye grave med en mindre gavemaskine, understreger Bent Mejlby og tilføjer: - Til gengæld skal graveren holde ukrudtet nede på kirkegråden og i præstegårdshaven, ringe solen og og ned alle ugens syv dage samt være behjælpelig under gudstjenesterne og de øvrige kirkelige handlinger. Interesserede har en frist frem til 25. februar til at få sendt en ansøgning til menighedsrådet for Rørbæk Kirke.