Skolevæsen

Valfærdssamfund - en saga blott

Læserbrev

BUDGET:De seneste måneders debat i medierne omkring Mariagerfjord Kommunes økonomi og specielt besparelser ¿ både varslede og iværksatte - er baggrunden for dette læserbrev. Privatøkonomien har det så godt som aldrig før, men kommunerne har ingen penge ¿ gang på gang må vi høre, at der skal findes besparelser for stort set alle afdelinger i den kommunale sektor. Hvordan hænger det sammen? Vi kalder os et velfærdssamfund, men hvem definerer, at velfærd et en god privatøkonomi? For nogle af os andre hænger velfærd sammen med: - at vi kan få passet vore børn i dagpleje og børnehave med en god normering i lokalområdet - at der er åbent, når vi har brug for det ¿ det vil sige mindst indenfor normal arbejdstid ¿ også om fredagen, hvor det ikke er flertallet, der har fri tidligere end på de andre hverdage - at normeringen har plads til at være opmærksom på det enkelte barn og forældre med særligt behov, så der kan tages hånd om nogle ting, før det bliver et problem for barnet og familien, og dermed også vil koste kommunen penge - at vi har en udbygget sundhedsplejerskefunktion, skolelæge- og tandpleje/tandlægetilsyn - at vi har en skole, der får tildelt ressourcer til udvikling og til at værne om et godt læringsmiljø både for elever og lærere i stedet for at der dagligt skal tages stilling til besparelser og indskrænkninger i forhold til tidligere. Vi er nogle, der har valgt at bosætte os på landet i nærheden af den lille skole, fordi vi mener, at den rummer nogle værdier for børnene i den første del af deres skoletid ¿ ikke fordi at der kun skal være små skoler, men jeg syntes, det er vigtigt, at vi som forældre har mulighed for at vælge den skole, hvor vi hver især mener, vore børns behov kan imødekommes. Vi er nogle, der har valgt at bosætte os på landet, hvor omdrejningspunktet er skolen ¿ i vores tilfælde Rostrup Skole. Hvor skolen er samlingspunktet for det sociale liv med foreninger, fællesspisning og nye initiativer som f.eks. sommerskole. Hvis skolen lukker, vil aktiviteterne falde eller helt dø ud, huspriserne vil falde, og børnefamilier(læs skatteborgere) vil næppe overveje at flytte til, nærmere fraflytte området. Sidst men ikke mindst er velfærd et samfund, der giver ressourcer til forebyggelse af sygdom og bevarelse af sundhed ¿ hvilke enorme økonomiske og menneskelige værdier, der ligger gemt i den del af sundhedsvæsenet.! At vi ikke skulle have råd til i Danmark / Mariagerfjord Kommune at bruge en del af budgettet til denne post, er en politisk holdning om at ¿enhver er sin egen lykkes smed¿ i stedet for at gavne alle og tage sig af de svage. Hvordan kan man tænke på at lukke Sund By, hvor formålet er forebyggelse og rehabilitering? Personligt kender jeg til Arden Sund By, som har tegnet flest sundhedsaftaler i Nordjylland og dermed er et aktivt centrum for sundhed og forebyggelse. Meningsmålinger fortæller os, at flertallet af vi borgere ikke er ude efter skattelettelser, men gerne bidrager til en offentlig sektor, der kan honorere vore behov for et godt liv for børn og unge, syge og ældre. Derfor kære borgmester H.C. Maarup og byrådspolitikere: Lad hånt om at vi bliver kendt i det ganske land for den højeste skattestigning, men hellere stile imod at blive kendt for den kommune, der gik imod strømmen og bibeholdte den nuværende service og stiler mod en bedre service til gengæld for en skattestigning. Med fundet af 13.5 mill. kr. eller mere i budget 2008 bliver der måske ikke engang tale om den højeste skattestigning i landet. Jeg mener ikke, den nuværende regering giver kommunerne mulighed for at føre reel velfærdspolitik, men jeg håber, at vi har politikere i kommunen, der alligevel tør tænke fremtidssikret!