Valg af studium

Nationen står endnu engang foran dimisionen af årets studenter, og vi får, endnu engang, debatten om akademikernes arbejdsløshed, hvorfor vi, gud bedre det, endnu engang, får en omgang udenoms-snak.

Den nylige afsløring af, at det for næsten tre fjerdele af vordende akademikere har "lille eller ingen betydning" om arbejdsløshedens størrelse, når studieretning skal vælges, er ganske urovækkende. En vigtig aktør i denne debat begår nu – som tilforn – et groft svigt. Jeg tænker på Københavns Universitets studierådgiver, Jakob Lange, der med søvngængeraktig stædighed fremturer i sine kommentarer til de alarmerende ledighedstal for især humanistiske akademikere. "Det er altid svært at spå om fremtiden, og vi har jo også lavet fejlagtige prognoser m.h.t. behovet for, bl.a. ingeniører" osv. At manden indiskutabelt har ret ang. svingende beskæftigelsesmuligheder for ingeniører, bør ikke være et bekvemt skalkeskjul for den triste kendsgerning, at den langsigtede trend er umisforståelig: hvor ingeniørernes beskæftigelseschancer selvsagt er noget svingende, så er derimod landets "overproduktion" af visse humanistiske akademikere grotesk og permanent. Problemet er, at de politikere, der skal træffe upopulære, men nødvendige beslutninger, her inden for undervisningssektoren, er så afhængige af orientering fra eksperterne, her just de mennesker, der (bl.a.) lever af at uddanne (endnu) flere overflødige humanister. Eksempel: Hvis nogen (med rette) skulle hævde, at landets to biblioteksskoler er én for meget i forhold til det reelle behov, vil begge skolers lærere straks replicere, at ganske vist er der nok en vis, formel overproduktion af bibliotekarer, med sådanne kan jo også finde alternative jobs indenfor eksempelvis informationsformidling, private firmaers PR osv.... Korrekt! Sagen er bare, at præcis det samme svares der fra universiteterne, når det påstås, at vi "producerer" for mange cand. mag.'er i dansk. Konklusion: Hver undersektor i de store undervisningscirkus plejer med omhu sit eget lille statsautoriserede pyramidespil. Alt sammen til akkompagnement af Lange, der glad messer videre om alternativer til alternativerne, mens litteraturmagistrene og bibliotekarerne af bitter nød klamrer sig til studietidens jobs som reservepostbude, hospitalsportører m.v., fordi mulighederne for jobs indenfor eget fag er så sørgeligt minimale. I øvrigt er det da ironisk, at vi i et land med så alt for mange humanister, herunder sprogeksperter, bestandigt skal konfronteres med den sproglige armod, når der tales om at vælge "studie". Et "studie" er et rum, hvorfra der sendes tv-nyheder, eller et rum, hvor en fotograf tager billeder af nøgne damer, hvorimod man på universitetet går ind i et "studium". Det må Lange & Co., herunder diverse journalister da kunne finde ud af, eller...? At armoden i debatten ikke kun er sproglig, men også "matematisk" ses af oplysningen om, at arbejdsløsheden inden for kategorien "Mag.samf. = kultursociologi, antropologi, samfundsfag og aktuarer" er i alt 45 pct. af nyuddannede. Det er grotesk misinformation, da der mangler aktuarer (forsikringsmatematikere), mens man kan fodre svin med de øvrige inden for denne gruppe. Løgn, forbandet løgn og statistik! I øvrigt har jeg savnet et godt, praktisk råd fra Lange og andre "eksperter" til den humanistisk interesserede vordende studerende; det kommer derfor her: Hvis du ikke kan leve uden at studere historie, litteratur, kunst- eller filmhistorie, så gør det! men vær taktisk klog; tag matematik på A-niveau i gymnasiet eller på HTX, således at du, på kun tre semestre, kan tage sidefag i matematik, fysik eller kemi. Et af disse "hårde" fag, med fatal mangel på gymnasielærere, vil være din fod i døren til gymnasiet, og du vil samtidig blive en mere inspirerende lærer for dine gymnasieelever, med "et ben i hver lejr" i modsætning til den "rene" humanist eller den "rene" naturfagsmand m/k, der oftere risikerer at blive nørdet og dermed en kedeligere lærer. Dette gratis råd har jeg altid givet mine søde gymnasieelever; det være hermed givet videre. Jakob Lange må gerne læse med! M.C. Holst, Vollerupvej 49, Em ved Vrå, er landinspektør, matematiklærer v. Teknisk Gymnasium, EUC NORD, Hjørring. E-mail: cvholst@get2net.dk