Gandrup

Valg i bådelaug

} HALS: Sædvanen tro bydes der på gratis frokost i Hals Bådelaug, når formalia omkring årets generalforsamling 14. februar er overstået på Sejlerloftet i klubhuset på Hals havn. Forud for det kulinariske traktement vil man blandt andet have fundet erstatninger for bestyrelsesmedlemmerne Inger Møller og Jens Pedersen, som efter en enkelt valgperiode ikke ønsker at fortsætte på posterne. Der er i øvrigt ledige pladser i bådelaugets liggeareal, hvor man til stadighed arbejder på at forbedre forholdene såvel for egne sejlere som for gæstesejlere. gandrup Festuge på Gandrup Skole } Fra d. 9.-12. februar har Gandrup Skole sin årlige festuge, hvor der traditionen tro vil være skuespil med 7. klasse. I år det det endda en musical ”Jukebox”. Mandag indledes ugen med en generalprøve for bedsteforældre og andre interesserede. De følgende dage er for indskolingen, mellemtrinet og sidst på ugen er det de ældste elevers tur. Der vil være aktiviteter i løbet af ugen, ligesom der vil være kaffeborde, sælges is, slik og sodavand. I DAG 0-24 Lagunen Fiskepark: Åben. 6-22 Koldkærgård Fiskepark, Hals: Åben. 7-23 Gaaser Fiskesø: Åben. 10 Ulsted Hallens cafeteria: Minigeneralforsamling i Ulsted Boldklubs fodboldafdeling. 13-17 Galleri Malou, Ulsted: Åbent. 13-17 Galleri Pallisgaard, Gandrup: Åbent. i MORGEN 0-24 Lagunen Fiskepark: Åben. 6-22 Koldkærgård Fiskepark, Hals: Åben. 7-23 Gaaser Fiskesø: Åben. 10 Ulsted Hallens cafeteria: Minigeneralforsamling i Ulsted Boldklubs fodboldafdeling. 13-17 Galleri Malou, Ulsted: Åbent. 13-17 Galleri Pallisgaard, Gandrup: Åbent. 19 Værestedet: Sangaften. Arr: Brugerrådet i Gandrup. 19 Klubhuset: Syng det nye år ind. Arr: Brugerrådet i Hou. 20 V. Hassing Hallens mødelokale: Mini-generalforsamling i VHG-gymnastikafdeling.