Lokalpolitik

Valg med høje omkostninger

Sjældent har et enkelt folketingsvalg da vist haft så høje politiske og personlige omkostninger. For mens VK-regeringen og Dansk Folkeparti kan fortsætte, endda forstærket med et enkelt mandat, ligger hele fem andre partier mere eller mindre underdrejet. Og hele fire ud af de oprindeligt ti opstillede partier står reelt uden formænd. Efter Mogens Lykketofts bebudede afgang hos Socialdemokraterne har også Holger K. Nielsen taget konsekvensen af tilbagegang - omend kun med et enkelt mandat - ved at trække sig tilbage for at give plads til nye kræfter. Men åbenbart ikke nødvendigvis yngre, for såvel socialordfører Villy Søvndal som tidligere gruppeformand Steen Gade - de senere år en særdeles ivrig og synlig EU-debattør på den positive fløj - har allerede været på tale. Så noget generationsskifte er der ikke lagt op til. Samtidig står det klart, at hvis Centrumdemokraterne på nogen mulig måde bliver i stand til at finde kræfter og underskrifter nok til at prøve endnu engang om senest fire år, bliver det uden partilederen Mimi Jacobsen, som har meddelt, at hun ikke agter at stille op til flere valg. Det åbne spørgsmål - også efter at en af de mest synlige kandidater, Peter Duetoft fra Sindal, åbenlyst går efter borgmesterposten i den nye storkommune i og omkring Hjørring - er imidlertid, om det ikke for længst er gået op for de fleste andre end den ene procent, som denne gang har sat kryds ved liste D, at tiden kan være løbet fra Centrumdemokraterne, hvis ideer - omend i noget modereret form - er opfanget af først og fremmest Dansk Folkeparti. Til gengæld kan der måske stadig være en vis chance for Kristendemokraterne, der før - som Kristeligt Folkeparti - har præsteret at fyge ind og ud af Folketinget, selv om partiet ikke har haft optimale betingelser i en valgkamp, hvor specielt Venstre og Socialdemokraterne i høj grad har bejlet til de samme kernevælgere som Kristendemokraterne: Børnefamilierne. Og tilbage står så valgets eneste helt nye påfund, Minoritetspartiet, som i det omfang også dét vil gøre et nyt forsøg om fire år, kommer til at gøre det uden den hidtidige formand, Rune Engelbrecht Larsen.