Ældreforhold

Valg til ældreråd

Når der tirsdag 17. november holdes kommunalvalg, så er der samtidigt valg til Ældrerådet i Hjørring Kommune.

Inden da skal der findes kandidater, som har lyst til at gå ind i arbejdet. Til ældrerådet i Hjørring skal der vælges 13 personer. Ved sidste valg var der aftalt, hvor mange medlemmer, der skulle vælges i hver af de fire gamle kommuner, men til det kommende ældrerådsvalg opstilles alle kandidater på en liste - én kommune én liste. Ældrerådet håber, at man med afholdelse af opstillingsmøder rundt i hele kommunen vil få medlemmer fra alle områder. Etablering af ældreråd er lovbestemt. Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet. Der afholdes opstillingsmøde syv steder i kommunen, hvor repræsentanter fra Ældrerådet vil fortælle om arbejdet i Ældre- og Klageråd. Møderne finder sted sådan: Onsdag 2. september i aktivitetssalen på De Gamles Hjem i Vrå, tirsdag 8. september på Smedegården i Bindslev, onsdag 9. september på Lynggården, Hirtshals, tirsdag 15. september på Solgården i Sindal, onsdag 16. september på Hjørring Bibliotek, tirsdag 22. september på Bålhøjcentret i Tårs og onsdag 23. september på Havgården i Løkken. Alle møder finder sted mellem 14 og 16.