Lokalpolitik

Valg til provstiudvalget

De nye menighedsråd er ved at være på plads, og nu er det tid til at finde medlemmer til provstiudvalget i Jammerbugt Provsti.

Provst Poul Farsinsen fortæller, at der ikke er tradition for kampvalg. Arkivfoto: Martin Damgård

Provst Poul Farsinsen fortæller, at der ikke er tradition for kampvalg. Arkivfoto: Martin Damgård

Udvalget er populært sagt provstiets økonomiudvalg. Det er dem, der sikrer, at midlerne fordeles mellem sognene, og de godkender budgetforslag for de forskellige sogne. Det er også provstiudvalget, der ser på restaureringssager fra de forskellige kirker og kommer med en udtalelse, inden de ryger videre til stiftet. Det er også udvalget, der har ansvaret for sognegårde og præsteboliger, ligesom de har ansvaret for, at kontraktforholdene for de ansatte er i orden. Udvalget har et årligt budget på omkring 50 millioner kroner. Møde om valget Torsdag 15. januar er der orienteringsmøde i Jetsmark Sognegård. Mødet har til formål at opstille kandidater til udvalget. Hvis der bliver opstillet mere end en liste, skal der afholdes kampvalg, hvor medlemmerne af de forskellige menighedsråd er stemmeberettigede. Provst Poul Farsinsen fortæller, at der ikke er tradition for kampvalg. Der møder typisk så stor en andel af menighedsrådsmedlemmerne op til mødet, at det er muligt at afgøre sagen her. Desuden giver dialog på mødet den fordel, at det er nemmere at lave en geografisk fordeling af udvalgsmedlemmerne end ved et kampvalg. Udover provsten er der fire medlemmer i udvalget: Claus Drustrup Clausen, Anne-Mette Lolholm, Poul Kristian Thomsen og Hans Jørgen Sørensen. Poul Farsinsen oplyser, at Poul Kristian Thomsen har meddelt, at han ikke genopstiller, da han også har valgt at trække sig fra menighedsrådsarbejdet efter mange år. Vælges for fire år Orienteringsmødet finder sted i Jetsmark Sognegård i morgen, torsdag, kl. 19.30. Det er et offentlig møde, og selvom det er menighedsrådene, der har stemmeret, kan øvrige medlemmer af folkekirken også opstille til udvalget. Det nuværende udvalgt har siddet i to år siden kommunesammenlægningen, men det nye udvalg skal ligesom menighedsrådene sidde de kommende fire år.