Hospitaler

Valg til regionsrådet meget let

Venstre og regeringen har gennemført frit sygehusvalg, men i den sidste tid har man kunnet se, at ledende socialdemokrater går imod.

Nicolai Wammen, Århus har svaret klart nej til fremover at yde tilskud til private hospitaler, og Bent Hansen, Viborg siger: "Min begejstring for privathospitaler kan ligge på et meget lille sted, for jeg mener principielt, at de er en trussel mod det offentlige sygehusvæsen". Med andre ord, så er Socialdemokratiet klar til at sende i tusindvis af patienter tilbage på alenlange ventelister! Derfor er valget til regionsrådet i Nordjylland meget let. Giv din stemme til Venstres kandidater, som vil arbejde for en helhedsorienteret patientbehandling og en decentral syghusstruktur, så du altid kan få en kvalificeret behandling tæt på din bopæl. Og hvis der ikke er plads på dit sygehus, så står Venstre ved det frie valg, som mere end 60.000 patienter har benyttet sig af indtil i dag. Læg endelig mærke til, at 98 pct. af dem, der har brugt det frie valg, er tilfreds med behandlingen. I Regionsrådet vil jeg arbejde for at sikre det frie valg – og jeg vil naturligvis tale mit lokalområdes særlige interesser.