EMNER

Valgdeltagelsen i Nordjylland

Kl. 16 lå valgdeltagelsen i Nordjylland stadig højere end på samme tidspunkt ved sidste EU-valg for fem år siden. Fra formiddagen lå tallet markant over 1999-tallet, men hen ad eftermiddagen blev forskellen knap så stor.

På Sønderbroskolen i Aalborg havde 25,2 pct. af vælgerne stemt - mod 21,4 pct. i 1999. I hele Hjørring Kommune havde 27,3 pct. stemt - i 1999 var tallet 21,7. I Frederikshavn kommune havde 25,4 pct. stemt kl. 16 - for fem år siden var tallet 20,2. Hobro Idrætscenter melder om en valgdeltagelse på 23,3 - det er faktisk en anelse UNDER tallet fra 1999, 23,7. Og endelig havde 28,9 pct. af vælgerne på afstemningsstedet på Fjerritslev kro stemt - i 1999 var tallet 22,3. Man kan ikke uden videre sammenligne tallene fra i dag med 1999-tallene, fordi valget dengang foregik på en torsdag og ikke på en dag, der for de fleste er en fridag.