Tranum

Valgene

På generalforsamlingen i Tranum Vandværk var der genvalg til formand Egon Jespersen og næstformand John Christiansen. Tove Lundgreen blev erstattet i bestyrelsen af Morten Jacobsen. Bestyrelsen består desuden af Søren Jensen og Per Rasmussen og konstituerer sig senere. Kasserer uden for bestyrelsen er Jytte Kristensen.