EMNER

Valget blev allerede afgjort i mandags

Der blev ikke indleveret flere lister til nyt provsti-udvalg

PROVSTIET:Tirsdag aften og et stykke ud på onsdagen var der flere politikere, der ikke vidste om de var købt eller solgt i forhold til at blive valgt til folketinget, men allerede mandag aften havde fem personer sikret sig valg til provstiudvalget i Frederikshavn Provsti. Mandag klokken 19 udløb fristen for indlevering af lister udover den liste som allerede var blevet sammensat i sidste måned ved et stormøde i Sindal Sognegård. Det betyder, at følgende personer fem personer fra 1. april skal fungere i provstiudvalget de næste fire år sammen med provst Ole Dybro: * Benny Sørensen, Bangsbostrand * Vagn Sørensen, Elling * Poul Sørensen, Astrup * Dorthe Mikkelsen, Tolne * Tove Brændstrup, Læsø Læsø tilbage Provst Ole Dybro ser frem til at arbejde sammen med medlemmerne af det nye udvalg, som i modsætning til denne periode er blevet repræsenteret fra Læsø. - Jeg tror, at det bliver et godt hold. Og jeg glæder mig over, at der kommer til at sidde kvinder i udvalget, da der jo sidder mange kvinder i menighedsrådene, siger han. Ole Dybro vurderer, at det nye provstiudvalg især kommer til at beskæftige sig med rationaliserings-spørgsmål. På provstiudvalgets seneste møde drøftede man således, hvordan pasningen af gravsteder på kirkegårdene sluger en stadig større del af budgettet. Provsten regner på den baggrund med, at det bliver nødvendigt at sætte prisen op for at få passet et gravsted, formentlig i løbet af år 2006.