Valget er dit

Vil du stadig have skattelettelser til de rige? Vil du stadig have dårligere vilkår for pensionister, efterlønnere og ledige?

Vil du stadig have et land uden fremtid? Et land, som vil gå mere og mere i stå. Vil du stadig have et land, hvor arbejdsløsheden bliver større og større? Vil du stadig have et land, hvor flere og flere danskere lever under fattigdomsgrænsen? Vil du have et land, hvor du skal betale for lægebesøg og hospitalsophold. Altså et land, hvor kun de rige kan blive uddannet. Et land, hvor kun de rige kan blive helbredt? Så skal du stemme på blå blok. Men vil du have et land i fremdrift? Vil du have et land med gang erhvervslivet, flere arbejdspladser? Vil du have et land, hvor de personer, der har slidt et helt liv, også kan få lov til at leve et godt liv, når de er standset på arbejdsmarkedet? Et land, hvor alle kan blive behandlet for sygdom, uden at det er formuen, der bestemmer, om man kan blive helbredt. Vil du have et land, hvor det ikke vil være en katastrofe at blive afskediget? Vil du have et land, hvor alle kan få en god uddannelse, uden at det er formuen der bestemmer, hvilken uddannelse du kan få. Så skal du stemme på den røde blok. Så kan du sige, jamen, det kan ikke lade sig gøre! Jo det kan det da, det kan lade sig gøre, hvis vi alle bidrager til den fælles husholdning. I dag har regeringen og DF givet kæmpeskattelettelser til de rige, sponsoreret af de ledige, efterlønnerne og pensionisterne. De Radikale vil have fjernet rabatordningerne til pensionisterne. Så kan der jo blive råd til flere skattelettelser til de rige. Det kalder jeg ikke, at alle bidrager til den fælles husholdning det kalder jeg alfonseri, og det er strafbart i Danmark. Så derfor: Stem rent rødt 15. september. Og til jer, der brevstemmer, gælder det samme. Den røde blok skal have så mange mandater, at de kan regere uden De Radikale, som ikke ved, hvor de er henne. De peger på en socialdemokratisk ledet regering, og går i legestue med De Konservative. De kan ikke kende forskel på højre og venstre.