EMNER

Valget er ikke så svært

Det er utrolig vigtigt, at så mange som muligt afgiver stemme til EU-parlamentet på søndag, og jeg føler det meget nedslående, at så mange borgere giver udtryk for tvivl om, hvad afstemningen går ud på, og derfor stadig overvejer, om de vil afgive stemme. Valget er ganske enkelt: Danmark er medlem af EU, det kan der ikke ændres ved, så det er kun et spørgsmål om, hvem man føler der bedst varetager Danmarks interesser i EU. Jeg føler det ret formålsløst at stemme på nogen af de kandidater der går imod EU, når vi i forvejen er medlem, men det er jo en privat sag. Det, der skal tages stilling til er, om f. eks. gammelkommunisten Søren Søndergaard fra Enhedslisten eller Niels Busk fra Venstre skal varetage være repræsentant for Danmark i de kommende fem år og varetage Danmarks interesser. Jeg er ikke i tvivl. Kurt Mikkelsen byrådsmedlem (V), Hasselvej 8, Hjørring