Lokalpolitik

Valget kommer - på AAU

I dag udskrives valg, der også gælder bestyrelsen

AALBORG:For nogle uger siden buldrede valgtrommerne voldsomt, men det gik i sig selv igen. Alligevel ligger det fast, at der i dag bliver udskrevet valg. Dog ikke til hverken Folketinget eller byråd. Valget gælder i stedet en lang række råd på Aalborg Universitet, ja faktisk alle organer fra bestyrelsen og ud på de enkelte institutter. De ansatte har tre repræsentanter i bestyrelsen, to fra det videnskabelige personale (kaldet VIP¿er) og en fra det teknisk-administrative personale (kaldet TAP¿er). Af VIP¿erne genopstiller Lars Arendt-Nielsen, mens Gunhild Agger stopper. - På den måde kommer der - hvis han bliver valgt - både kontinuitet og fornyelse, siger Gunhild Agger. De to har aftalt at indkalde til et ¿opstillingsmøde¿ 29. oktober. Det skal være med til at afklare, hvem der har lyst til at kandidere til de næste fire år i bestyrelsen for Aalborg Universitet. TAP-repræsentanten Lisbeth Rosted blev valgt i sidste måned som suppleant for Merete Pedersen, der gik på efterløn. Alligevel er også hun på valg, for valgperioden løber ud 31. januar. Lisbeth Rosted har tidligere meddelt, at hun stiller op igen. Fem måneder er for lidt, mente hun. De to studerende i bestyrelsen er på valg hvert år. I fjor kom det til kampvalg, hvilket betød valg af Nikolai Holm og genvalg af Anders Hvashøj. Foruden de fem fra universitetet består bestyrelsen af seks eksterne repræsentanter. Tre af dem har siddet hele den firårige periode, der løber ud 31. januar - og de har alle tre gjort klar, at de gerne vil fortsætte. Det drejer sig om chefredaktør Anne Knudsen, Freddy Frandsen og Jørgen Elbæk. Det er bestyrelsen selv, der afgør, om de skal fortsætte.