Valgfri ydelser skal ensrettes

Handicappede i botilbud skal fortsat kunne købe valgfri ydelser

Bru­ger­ne skal selv be­ta­le for de­res mad. Men da nog­le af dem selv la­ver ma­den - el­ler del­ta­ger, når den bli­ver la­vet - skal de ikke be­ta­le for for­ar­bejd­nin­gen. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Bo

Bru­ger­ne skal selv be­ta­le for de­res mad. Men da nog­le af dem selv la­ver ma­den - el­ler del­ta­ger, når den bli­ver la­vet - skal de ikke be­ta­le for for­ar­bejd­nin­gen. Ar­kiv­fo­to: Hen­rik Bo

AALBORG:Handicappede i Aalborg Kommunes botilbud vil fortsat kunne købe sig til en række valgfri ydelser. Men da ydelserne hidtil har varieret meget, har ældre- og handicapudvalget nu sendt et forslag om at harmonisere området til høring. - På de botilbud, vi overtog efter amtet, var reglerne lidt anderledes, og derfor er der selvfølgelig behov for en ensretning, forklarer ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V). Hun understreger, at beboerne stadig vil kunne købe sig til en lidt bedre service, end de egentlig er visiteret til - for eksempel i forhold til transport, ledsagelse og ferierejser. Men med hensyn til kost og rengøring deles brugerne fremover op i tre grupper: Dem der kan klare sig selv med minimal støtte, dem der er delvist afhængige af hjælp og støtte og dem, der er så dårlige, at de slet ikke kan noget selv. Samtlige grupper skal naturligvis betale for deres mad. Men da nogle af dem selv laver maden - eller deltager, når den bliver lavet - skal de ikke betale for forarbejdningen. De ny retningslinjer rummer også forslag til regler for kørsel, transport og ledsagelse, og her er det lidt mere kompliceret. Betaling for kørsel afhænger for eksempel meget af, hvad det er for et arrangement, man skal til. Og vil man have en ledsager med, er der i Aalborg Kommune også mulighed for at få det betalt via den kommunale ledsageordning, LUK. Men ekstra ledsagelse kan fortsat tilkøbe, og har man lyst til at tage på ferie alene, burde det i princippet også kunne lade sig gøre. Ifølge reglerne har alle nemlig ret til en årlig fællesrejse af 5-7 dages varighed. Men handicappede kan også tage af sted alene - bare de både betaler for sig selv og ledsageren og også afholder udgifterne til vedkommendes løn. - Men vi tilbyder jo også en årlig fællesrejse, forklarer Tina French. - Og det er faktisk mere, end man gør i mange andre kommuner, understreger hun.