Lokalpolitik

Valgkamp?

EBH BANK-SAG: Til borgmester Mogens Gade. Af mangel på bedre viden, udtalte du dig til TV Nord. For os, som ved bedre, er Ole Stavads ærinde alene et EBH Bank-anliggende og har derfor ikke noget med valgkamp at gøre (vi skal i øvrigt ikke blande os i jeres valgkamp). Det er helt usmageligt at kræve fratrædelse i millionklasse med den ulykke, som der er påført hele egnen. Det ville være på sin plads, at der i stedet bliver foretaget en grundig undersøgelse af hele bankens og fondens virke i de sidste år. Det ser vi frem til, og det forventer vi. Der er brugt/tabt over fem milliarder. Vi må håbe, at afviklingsselskabet kan formindske tabet lidt. Det er jo staten og dermed skatteyderne, der skal betale. Til alle aktionærer kan vi oplyse at der arbejdes på flere fronter. Evald Godiksen Ulf Nielsen og Finn Christensen Skovbrynet 95, 9690 Fjerritslev emeg@post.tele.dk