Lokalpolitik

Valgkampen om kommunens fremtid indledes i aften

GANDRUP:Byrådssalen i den kommunale administrationsbygning i Gandrup danner i aften ramme om den officielle start på den valgkamp, der fra nu af skal føres som optakt til folkeafstemningen tirsdag 28. september om Hals Kommunes fremtid i den nye kommunalreform. Her skal vælgerne som bekendt tage stilling til, om Hals Kommune skal gå sammen med Dronninglund Kommune alene eller med Aalborg Kommune og de andre kommuner, der eventuelt også måtte vælge at gå sammen med den nordjyske hovedstad. Disse to valgmuligheder vil borgmester Bent Sørensen (S) redegøre for i sin indledning til aftenens borgermøde, og han vil her også komme ind på blandt andet den kendsgerning, at byrådet har erklæret sig indstillet på at følge resultatet af folkeafstemningen - men kun så længe, at mindst 25 procent af de omkring 8500 stemmeberettigede vælgere i kommunen peger på enten Aalborg eller Dronninglund som den mest attraktive fusionspartner. Er der færre end de 25 procent, der peger på en af de to nævnte nabokommuner som den bedste ægteskabspartner for Hals Kommune, så bliver det byrådet, der træffer afgørelsen om Hals Kommunes fremtid - og her er situationen i øvrigt p.t. dén, at 10 af byrådsmedlemmerne helst vil gå sammen med Dronninglund, mens syv peger på Aalborg. Ved aftenens borgermøde vil der være fire politikere til at lægge op til debat - to fra S og to fra V - og der vil fra begge de to store byrådsgrupper være tale om politikere, der er uenige om, hvilken nabokommune det vil være bedst at vælge.