Lokalpolitik

Valgløfter kan blive dyre for Sæby

Borgmester forventer fuld kompensation - men også en ny måde at fordele pengene på

SÆBY:Billigere børnepasning og flere undervisningstimer i dansk og historie. Sådan lød nogle af de vigtige elementer i det regeringsgrundlag, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og vicestatsminister Bendt Bendtsen (C) fremlagde på et pressemøde forleden. Flotte løfter, som regeringen ikke selv skal opfylde. Børnepasning og skoledrift er således kommunale opgaver, så borgmester Folmer Hansen (V), Sæby, er udemærket godt klar over, at det er ham og hans politiske kolleger, der skal sørge for at omdanne regeringens visioner til virkelighed i Sæby Kommune. - Vi har jo prøvet det før. Og vores krav, som stilles gennem Kommunernes Landsforening, vil ganske naturligt være, at staten giver kommunerne fuld kompensation for de udgifter, regeringsgrundlaget giver os. Det vil formentlig også ske, siger Folmer Hansen. Alligevel er han ikke helt tilfreds og spår, at det på bundlinien kan blive en dyr fornøjelse for Sæby Kommune at opfylde regeringens løfter. - Samlet set vil der utvivlsomt være fuld kompensation til de danske kommuner. Problemet er bare, at pengene fordeles efter uretfærdige retningslinier, siger Folmer Hansen, der efterlyser enudligningsreform. Problemet for Sæby og andre "fattiige" kommuner er, at man fordeler pengene efter kommunernes skattegrundlag. Det betyder, at kommuner med borgere, der har høje indkomster, får mere end kommuner med en stor andel af lavtlønsarbejdspladser. Der flyder altså betydeligt flere penge til de rige kommuner i Nordsjælland end til kommuner i for eksempel Nordjylland. Altså en slagt omvendt Robin Hood-fordeling af midlerne. - Vi ønsker, at man i stedet udregner fordelingen, således at der udbetales det samme beløb per barn, uanset om kommunen ligger i Nordjylland eller Nordsjælland. Det er vores indspark i det igangværende arbejde med en udligningsreform, og vi håber at komme igennem med kravet, siger Folmer Hansen.