EMNER

Valglov bør ændres

Kristendemokraterne tabte til "stemmespildsfrygten"!

Rigtig mange vælgere landede på en KD-kandidat, når de skulle tjekke hvem af kandidaterne, de var mest enig med. Men "stemmespildsfrygten" får mange til at fravælge KD, på trods af enighed. Man vil være sikker på, at kunne til at deltage i kampen mellem rød eller blå blok! Denne mekanisme fastholder KD på en lav stemmeprocent i de daglige meningsmålinger. Og modsat så fastholder de daglige lave meningsmålinger denne mekanisme. Den gældende danske valglov er udemokratisk, når det gælder folketingsvalg, fordi der her ikke kan indgås valgforbund som ved kommune- og regionsrådsvalg! Det betyder, at et mindretal kan tildeles magten over et flertal af de afgivne stemmer! (Hvis rød blok havde fået 49,1 pct., blå blok 49,0 pct.og KD 1,9 pct., så ville Rød blok vinde med 49,1 pct. Men hvis KD havde valgforbund med f.eks. Venstre, så ville blå blok vinde flertallet med 50,9 pct. af de afgivne stemmer). Hvis der var flere små partier, som ikke nåede spærregrænsen, kunne det blive endnu værre. Derfor vil jeg appellere til Socialdemokraterne om at sikre, at valgloven kommer til at leve op til de demokratiske principper og dermed viser respekt overfor alle de afgivne stemmer!