Færøerne

Valgmenighed hørte om Færøerne

KLIM:Klim Valgmenigheds eftermiddagsmøde var henlagt til Klim Ældrecenter og samlede 26 deltagere. Valgmenighedspræst Thorben Johannesen indledte med en forklaring på, hvad der lå i formuleringen Løst og Fast, som han havde døbt sit indlæg. - Søren Kirkegaard sagde, at menneskets store fejltagelse er, at det forholder sig absolut til det relative, men relativt til det absolutte. - Det kan om troen på Gud udtrykkes således: Mennesket forholder sig løseligt til det, som står fast, men forholder sig fast til, hvad der er løst. Thorben Johannesen fortalte anekdoter og oplevelser fra sin opvækst i Fuglefjord på Færøerne, en by med dengang ca. 1200 indbyggere, hvor en sandstrand, en å, en fjord og en robåd var vigtige elementer i tilværelsen. Han fortsatte med et par færøske sange og sluttede med at læse eventyret Ofelias Skyggeteater af den tyske forfatter Michael Ende.