Hospitaler

valgmuligheder

Suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg indebærer, at patienterne i en periode ikke har ret til at vælge et privathospital på det offentliges regning, når ventetiden overstiger en måned. Det frie sygehusvalg eksisterer fortsat. Det indebærer, at patienter stadig frit kan vælge mellem offentlige sygehuse i Danmark.