Lokalpolitik

Valgplakater kan koste borgerne 150.000 kroner

Byrådet vil vedtage begrænsning af valgplakater, som måske er virkningsløs om en måned.

Til onsdagens byrådsmøde havde politikerne i sidste øjeblik sat et punkt på dagordenen, som kan betyde, at 150.000 kroner af borgernes penge bruges forgæves på kommunale valgplakatstandere. Hvis en ny lov vedtages om en måned bliver de nye standere reelt virkningsløse. Et flertal af byrådets partier - minus Venstre - ønsker at valgplakater fremover kun skal kunne sættes op i 25 kommunale plakatstandere. Altså slut med valgplakater i lygtepæle og andre synlige steder. Byrådet vil desuden bestemme, hvor mange valgplakater de enkelte partier må sætte op på de nye kommunale standere. De nye plakatstandere til valgplakater koster cirka 150.000 kroner. Problemet er bare, at Folketinget i næste uge førstebehandler et lovforslag som tillader, at man sætter valgplakater i blandt andet lygtepæle. Hvis lovforslaget vedtages, træder det i kraft om en måned. - Hjørring Byråds forslag betyder, at Cirkus Benneweis i fremtiden må sætte plakater op i lygtepælene, men partierne må ikke, siger Folketingsmedlem Karsten Lauritzen (V). - Det er besynderligt, at Hjørring Byråd vil vedtage sit forslag, før byrådet ved, om Folketingets lovforslag bliver vedtaget. Jeg kan i øvrigt ikke forstå, at man bruger skatteyderpenge til at begrænse demokratiet. Folketingsmedlem Karsten Lauritzen (V) forventer, at lovforslaget vedtages sammen med regeringens sædvanlige støtteparti Dansk Folkeparti. Måske flere partier. Emnet har tidligere været diskuteret i kommunens valgbestyrelse, hvor man på et møde 16. december besluttede at afvente lovforslagets udfald, før man satte forslaget om om kommunale plakatstandere på byrådets dagsorden. Den beslutning er nu ændret. - Jeg har nok følt mig provokeret af Bertel Haarder (V) (indenrigsminister, red.)til at sætte punktet på dasordene, erkender borgmester Arne Boelt (S). - På Økonomisk Forum for nylig var der ikke grænser for, hvor store friheder, han ville give kommunerne i fremtiden, og nu vil man lovgive om en detalje som opsætning af valgplakater i de enkelte kommuner! - Det er et udtryk for, at detailstyringen af kommunerne bliver værre og værre. Danmark er åbenbart blevet for lille til det store Folketing. Byrådsflertallets begrundelse for at opsætte plakatstandere er blandt andet hensynet til arbejdssikkerheden. Ved tidligere valg har lokalpolitikere udført farefulde krumspring på dårligt sikrede stiger for at få deres budskab ud. Desuden har kommunen efter seneste kommunalvalg ført ørkesløse diskussioner med partiforeninger, som ikke vil betale for nedtagning af ulovligt opsatte plakater.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk