EMNER

Valgproceduren igang til de nye menighedsråd i syv distrikter

DRONNINGLUND:Det kommende menighedsråds-valg i Dronninglund adskiller sig noget fra kommunens andre kirkedistrikter, idet der tidligere har været egentligt valg mellem tre kandidatlister - en landliste, en byliste og en indremissionsliste. Ydermere skal der dannes et fælles menighedsråd for Dorf og Dronninglund kirkedistrikter med ialt 12 medlemmer, hvoraf de to repræsenterer Dorf, men sammensætningen vides først efter 28. september. - Jeg synes, at det er et spændende arbejde, siger formand for Dronninglund Menighedsråd, bogtrykker Frits Danielsen, der også genopstiller til den kommende periode. - Da jeg sagde ja til at opstille, vidste jeg ikke ret meget om, hvad det indebar at være arbejdsgiver for staben af kirkens ansatte (dog ikke præsten) og få kendskab til, hvad der rører sig bag det kirkelige arbejde og den kirkelige kultur. Det er også en stor omsætning, at få det hele til at køre. Bare det at kalke kirken. Og man kunne godt ønske sig mere tid og flere penge til det kirkelige arbejde, forklarer Frits Danielsen. Orienterings-møder Menighedsrådsvalgene finder sted 9. oktober, og alle kandidatlister skal være afleveret senest 28. september. Proceduren er derfor, at der indkaldes til orienteringsmøder for folkekirkens medlemmer, hvor der fortælles om, hvad menighedsrådene har foretaget sig siden sidste valg, hvad de har planlagt, og om hvordan man opstiller kandidatlister. Alle medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål på dette åbne møde, og orienterigsmøderne kan bruges til at opstille kandidatlister. Asaa kirkedistrikt lagde ud i aftes, og i aften, tirsdag, er det som nævnt Dronninglund og Dorf kirkedistrikter der mødes i Sognegården, for at opstille lister til det fælles menighedsråd. Onsdag inviterer Agersted og Melholt kirkedistrikter i henholdsvis Rosendalscentret og Melholt Forsamlingshus, og i Hellevad og Ørum er der orienteringsmøde tirsdag 14. september og torsdag 9. september i henholdsvis Hellevad præstegård og Ørum Forsamlingshus. Er der kun afleveret e'n liste ved fristens udløb, foretages der ikke valg, idet det betragtes som fredsvalg.