Valgt ind efter telefonopringning

STRANDBY:Efter nogen diskussion og en telefonopringning, blev Poul Markussen valgt ind i Strandby Badmintonklubs bestyrelse, som afløser for Lone Olsen, der ikke ønskede genvalg. Formand John Haubro var i sin beretning inde på de mange stævner som spillerne havde været til, og især nævnte han DGI-stævnet som havde været over to dage, med 179 kampe. Det var gået godt, og der var tilfredse tilbagemeldinger fra DGI. Kasserer Henry Kragelund havde været ved at regne på hvad de nye og ensartede halpriser, der bliver indført efter nytår, kommer til at betyde for badmintonklubben. Resultatet blev, at kontingentet forbliver uændret. regnskabet visee et forventet underskud på godt 63.000 kroner, hvilket skyldes etableringen af tennisbanen, der nu er overdraget til Strandby Hallen. Bestyrelsen konstituerer sig senere.