Lokalpolitik

Valgte den dyreste plads

SKAGEN:Der skal være sammenhæng i tingene, så de opfattes som en helhed. Det er forklaringen på, at Skagen Kommune har valgt at gennemføre det dyreste af to forslag til, hvordan havnepladsen foran havnemesterboligen kan fornyes. Økonomisk er forskellen på de to forslag godt en million kroner. Når det gælder udseendet, er forskellen, at kørearealerne ind til parkeringsbåsene på pladsen laves i chaussésten i stedet for at være asfalterede. Løsningen med chaussésten er valgt, fordi det giver pladsen et udseende, som passer godt sammen med parkeringspladsen bag rådhuset, og fordi man mener, at det giver den smukkeste plads og en plads, som passer godt til den nyrestaurerede havnemesterbolig. Prisen for denne løsning er 4.150.000 kroner, og økonomiudvalget indstiller nu til byrådet, at der frigives 1,5 millioner kroner, som man har afsat på budgettet. Desuden indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1,15 millioner kroner. Dette beløb kan tages af de momspenge, kommunen har fået tilbage for parkeringsafgiften. Selv om kommunen har disse momspenge i kassen, er det nødvendigt, at også Sammenlægningsudvalget siger god for tillægsbevillingen. Det sker formentlig på et møde 11. oktober. Skagen Kommune har desuden afsat 1,5 millioner kroner til havnepladsen på det fremskrevne budget for 2007. Halvdelen af de kommunale penge til pladsen er penge, som er betalt af Realea A/S. I forbindelse med Realeas køb af havnemesterbolig var det en aftale, at 1,5 millioner kroner af det beløb, der blev givet for havnemesterboligen, skulle bruges til renovering af havnepladsen. Efter skitseprojektet for den nye havneplads bliver der plads til godt 90 biler på parkeringspladsen. I enderne ind mod den store fiskeindustribygning i vest og det gamle pakhuse i øst afsluttes pladsen med en lav mur. Ned mod havnebassinerne afsluttes med to trekantede arealer, hvor der både bliver væsentlig flere bænke, end der er i dag, og der indrettes to små arealer med en eller anden for legeudstyr for børn. Belægningen på fortovet ved V. Strandvej og et gangareal fra V. Strandvej og ned til Fiskehuskaj bliver de lange betonsveller, som også er brugt på gågaden. Arbejdet med at renovere havnepladsen begynder omkring 1. november, og det skal være afsluttet inden sommeren 2007.